Asiantuntija-artikkelit ja ajankohtaisblogit
Sivuston näkymät
  • Tämä juttu on arkistoitua sisältöä, joka tarjotaan luettavaksi sellaisenaan. Tämän vuoksi siinä voi olla saavutettavuusongelmia.

Työajat muuttuivat – voidaanko se mitata?

21.2.2017
Twitterissä: @TaskinenP

Kuusi minuuttia päivässä, puoli tuntia viikossa. Työajan pidentäminen vuonna 2017 lienee todellisuutta useimmille palkan­saajille. Kilpailukyky­sopimuksen mukaan vuosittaista työaikaa pidennetään 24 tunnilla vuodessa. On kuitenkin epä­varmaa, kuinka lisäys lopulta näkyy työ­aikojen tilastoissa.

Tieto työajasta kerätään työvoima­tutkimuksessa tunnin tarkkuudella. Niinpä kun tilastojen mukaan Suomessa palkan­saajien normaali viikko­työaika kokopäivä­työssä vuonna 2016 oli 39,1 tuntia, niin se on kaikkien arvojen keski­arvo, eikä tyyppi­arvo. Tätä voisi verrata siihen, että minkään perheen lapsi­luku ei ole kaikkien keskimääräinen 1,84 lasta.

Vuonna 2016 kokopäivä­työssä käyvistä palkan­saajista 36,6 prosenttia työskenteli säännöllisesti 38 viikko­tuntia ja 24,2 prosenttia työskenteli 40 tuntia. Muut säännölliset viikko­työajat jäivät selvästi harvinaisemmiksi (kuvio 1).

Kuvio 1: 30–50 tuntia viikossa työskentelevien palkan­saajien jakauma säännöllisen viikko­työajan mukaan vuonna 2016

Kuvio 1: 30–50 tuntia viikossa työskentelevien palkan¬saajien jakauma säännöllisen viikko¬työajan mukaan vuonna 2016  Lähde: Tilasto¬keskus, työvoima¬tiedustelu

Lähde: Tilasto­keskus, työvoima­tutkimus

Uusi viikkotyö­aika asettunee joillakin ryhmillä tilastoihin helposti: 36 h 15 minuuttia säännöllisesti tehneet on ennen laskettu 36 tuntiin ja nyt heidän uusi työ­aikansa 36 h 45 min pitäisi pyöristyä 37 tuntiin.

Mielenkiinto kohdistuu kuitenkin säännöllisesti 38 tai 40 tuntia työskenteleviin, koska nämä ovat siis selvästi yleisimmät viikkotyö­tuntien luokat. Ei ole selvää etu­käteen, sijoittuuko palkan­saajien uusi viikko­työaika edelleen entiseen tunti­määrään vai tuntia ylemmäksi. Tämä joka tapauksessa ratkaisee sen, minkä verran keski­määräinen suomalaisten viikko­työaika muuttuu tai on muuttumatta tilastoissa vuonna 2017 verrattuna aiempiin vuosiin.

Keskimääräinen viikko­työaika on pysynyt hyvin tasaisena kokoaika­työtä tekevillä palkansaajilla (taulukko 1). Tuoko vuosi 2017 mukanaan vihdoin muutoksen koko­aikaisten palkan­saajien noin 39 tunnin säännölliseen viikko­työaikaan, jäämme mielen­kiinnolla odottamaan.

Taulukko 1: Koko- ja osa-aikaisten palkan­saajien keski­määräinen säännöllinen viikko­työaika 2007–2016, tuntia

Taulukko 1: Koko- ja osa-aikaisten palkan¬saajien keski¬määräinen säännöllinen viikko¬työaika 2007–2016, tuntia  Lähde: Tilasto¬keskus, työvoima¬tiedustelu

Lähde: Tilasto­keskus, työvoima­tutkimus

Mikäli palkan­saajalle tulee vuoteen muutama työpäivä lisää pidennetyn viikon sijaan, se merkitsee, että säännöllinen viikko­työaika ei muutu. Lisäyksen pitäisi kuitenkin näkyä tehdyissä työ­tunneissa niiltä viikoilta, joina esi­merkiksi arki­pyhänä tehdään töitä.

Olisi parasta, jos vastaajat voisivat kirjata työvoima­tutkimuksessa työ­aikansa puolen tunnin tarkkuudella. Tähän ollaankin menossa tulevaisuudessa työ­aikojen kansain­välisen mittaamisen harmonisoinnissa.

Toinen hyvä uutinen on, että työvoima­tutkimukseen on asetettu vuoden 2017 aikana kysymys siitä, kuinka kilpailukyky­sopimuksen nojalla työ­aikaa on lisätty. Näin muutoksesta saadaan laadullista tietoa numeerisen lisäksi.

Blogikirjoitukset eivät ole Tilastokeskuksen virallisia kannanottoja. Asiantuntijat kirjoittavat omissa nimissään ja vastaavat kukin omista kirjoituksistaan.

Lue samasta aiheesta:

tk-icons