Asiantuntija-artikkelit ja ajankohtaisblogit
Sivuston näkymät
  • Tämä juttu on arkistoitua sisältöä, joka tarjotaan luettavaksi sellaisenaan. Tämän vuoksi siinä voi olla saavutettavuusongelmia.

Suomessa on noin 700 000 koiraa

9.4.2018
Twitterissä: @TuomasParikka

Tilastokeskus julkaisi kulutustutkimuksen ennakkotietoja syksyllä 2016. Osana julkistusta kerrottiin arvio koirien määrästä Suomessa.

Tutkimuksen aineistoa kerätään kokonaisen kalenterivuoden ajan, ja tuolloin aineistonkeruu oli vasta puolivälissä. Puolikkaan otoksen perusteella koirien määrä näytti lisääntyneen hyvin nopeasti – neljän vuoden aikana 630 000:sta 800 000:een.

Kulutustutkimuksen lopullisen aineiston valossa aivan näin suurta kasvu ei kuitenkaan ole. Sen perusteella Suomessa on 700 000 koiraa, eli kasvua neljän vuoden takaiseen tilanteeseen on 11 prosenttia.

Luvun tarkentuminen reilusti pienemmäksi johtuu siitä, että alkuvuonna otokseen oli osunut huomattavasti suurempi osuus koiratalouksia kuin loppuvuonna. Kulutustilaston lopullisissa luvuissa ajallinen vaihtelu huomioidaan painotuksessa, mutta tiedonkeruun ollessa vasta puolessavälissä näin ei voitu tehdä.

Lemmikkitalouksien iso määrä alkuvuoden tiedonkeruun otoksessa johti näin ollen selkeästi lopullisista tuloksista poikkeavaan koirien lukumäärään. Tämä voi tuntua mielenkiintoiselta tai jopa erikoiselta sattumalta. On kuitenkin täysin normaalia, että luku tarkentuu tiedonkeruun valmistuessa.

Kulutustutkimuksen sivut

Blogikirjoitukset eivät ole Tilastokeskuksen virallisia kannanottoja. Asiantuntijat kirjoittavat omissa nimissään ja vastaavat kukin omista kirjoituksistaan.

Lue samasta aiheesta:

Artikkeli
24.3.2022
Tuomas Parikka

Lapsiperheiden ja ilman lapsia asuvien pariskuntien kulutusmenojen rakenne on yllättävän samankaltainen ja painottuu asumiseen, energiaan, liikkumiseen ja elintarvikkeisiin. Kulutuksen luonne kuitenkin vaihtelee perheen taloudellisen tilanteen ja olosuhteiden mukaan: välttämättömyydet korostuvat pienituloisilla ja liikkumavara muun kulutuksen suhteen jää pieneksi. Kaikkia lapsiperheitä yhdistää uuden viestintätekniikan verraten nopea omaksuminen.

Artikkeli
14.3.2018
Juha Nurmela

Muutosten samankaltaisuus hämmästyttää, kirjoittaa Kulutustutkimuksen vetäjä Juha Nurmela. Kolmen vuosikymmenen trendit kulutuksessa ovat samanlaisia tulojen suuruudesta riippumatta.

tk-icons