Asiantuntija-artikkelit ja ajankohtaisblogit
Sivuston näkymät

Urbaani ympäristö valtaa alaa EU-alueella – luokittelullako kiinni ekosysteemien muutoksiin?

4.10.2021
Twitterissä: @HautakangasSami
Kuva: Aki Harju

Ekosysteemeissä on aina tapahtunut muutoksia ja tapahtuu vastakin. Toisten alueiden määrä vähenee ja toisten kasvaa. Eikä vähiten ihmistoiminnan seurauksena.

Muutokset ovat ilmeisiä etenkin EU:n kaltaisella alueella, jossa asuu keskimäärin toista sataa ihmistä neliökilometrillä. Toki alueittaiset vaihtelut ovat suuria.

Kuvio 1. Ekosysteemien pinta-ala EU-alueella (EU28) vuonna 2018
Kuvio 1. Ekosysteemien pinta-ala EU-alueella (EU28) vuonna 2018. Kuvion oleellinen tieto kerrotaan tekstissä.
Lähde: Euroopan ympäristökeskus

Selvästi suurimman osan EU:n alueesta haukkaavat maanviljelys ja metsät, jotka kattavat yhteensä noin 70 prosenttia koko EU:n pinta-alasta (Kuvio 1).

Viljellyn maan pinta-ala on hieman pienentynyt 2000-luvulla, kun taas metsien pinta-ala on pysynyt ennallaan (Kuvio 2). Suhteellisesti eniten on kasvanut urbaanin ympäristön ala ja vastaavasti eniten on pienentynyt nummi- ja pensaikkomaan pinta-ala. Mainittakoon, että jokien ja järvien pinta-alan kasvu johtuu keinotekoisten vesialtaiden rakentamisesta.

Kuvio 2. Ekosysteemien pinta-alan nettomuutos EU-alueella (EU28) 2000-2018
Kuvio 2. Ekosysteemien pinta-alan nettomuutos EU-alueella (EU28) 2000-2018. Kuvion oleellinen tieto kerrotaan tekstissä.
Lähde: Euroopan ympäristökeskus

Kuvioissa nähdään eräs tapa luokitella ekosysteemejä. Ihmisellä, ja varsinkin tilastoivalla ihmisellä on tarve luokitella asioita. Toisinaan se on helpompaa ja toisinaan vaikeampaa. Ekosysteemien luokittelu ei ole helpoimmasta päästä. Luonto ei vedä suoria viivoja.

Erilaisia luokitteluja on olemassa useita ja niillä on omat hyvät ja huonot puolensa. Lisäksi toimivin luokittelu koko EU-tasolla ei välttämättä ole paras yksittäisten jäsenmaiden tasolla, koska ekosysteemit poikkeavat hyvin paljon toisistaan esimerkiksi Suomessa ja Kreikassa.

EU:ssa kehitteillä olevassa ekosysteemitilinpidossa seurataan luonnon tuottamia ekosysteemipalveluita eri ekosysteemeissä. Ekosysteemien luokittelu eri tyyppeihin on hankaluuksista huolimatta välttämätöntä. Luokittelujärjestelmä on pohjana koko ekosysteemitilinpidolle, joten siihen täytyy kiinnittää erityistä huomiota.

 

Kirjoittaja työskentelee yliaktuaarina Tilastokeskuksen ympäristötilinpidossa ja on kansallisen IPBES-työryhmän jäsen.

EU:ssa ekosysteemitilinpidon käytännön ohjenuorien suunnittelu on hiljattain aloittaneen työryhmän harteilla. Suomesta työryhmään osallistuvat Syke ja Tilastokeskus.

Blogikirjoitukset eivät ole Tilastokeskuksen virallisia kannanottoja. Asiantuntijat kirjoittavat omissa nimissään ja vastaavat kukin omista kirjoituksistaan.

Lue samasta aiheesta:

Blogi
6.7.2023
Jukka Hoffren

Suomella on vaikeuksia saavuttaa kaikkia YK:n kestävän kehityksen tavoitteita vuoteen 2030 mennessä, vaikka olemme menestyneet hyvin indikaattori­vertailuissa. Nyt tarvitaan yhteiskunnassa ja taloudessa järjestelmä­tason muutoksia. Tavoitteista etenkin ilmastonmuutos sekä maanpäällinen ja vedenalainen elämä vaativat toimia Suomessa.

Blogi
21.2.2023
Jukka Hoffren

Kaikki globaalit SDG-indikaattorit on saatu menetelmällisesti määriteltyä, ja niihin saadaan lähi­tulevaisuudessa dataa. Yksittäisten maiden kyvyssä tuottaa dataa on kuitenkin yhä merkittäviä puutteita. Kansainvälisen tilasto-osaamisen kasvattamiseen ja verkostoitumiseen onkin viime vuosina panostettu.

Blogi
13.1.2023
Jukka Hoffren

Bkt-mittarin perinteinen näkökulma edistymiseen ei riitä, kun pyrkimyksenä on vastata aikamme monimutkaisiin ja globaaleihin ongelmiin. YK:n suunnitelmissa onkin laajempi seuranta- ja tarkastelukehikko sekä enintään 10–20 uutta ohjausindikaattoria.

Artikkeli
20.12.2022
Tuomas Kaariaho, Heidi Pirtonen

Suomen siirtymä kohti kiertotaloutta edistyy mutta hitaasti, kertoo kiertotalousindikaattorien tarjoamiin tietoihin perustuva katsaus. Kotimainen materiaalien kulutus on silti Suomessa yhä korkeampi kuin 2010-luvulla, kierrätysasteemme on alle EU-keskiarvon ja materiaalien kiertotalousasteen kehitys matelee. Toisaalta yritystasolla kehitys on ollut myönteinen, ja esimerkiksi ekoinnovaatioiden määrässä Suomi on Euroopan huippua.

tk-icons