Asiantuntija-artikkelit ja ajankohtaisblogit
Sivuston näkymät

Juhannus kutsuu maalle, mutta mökkikuntiin matkataan koronavuotta vähemmän

20.6.2023
Twitterissä: @nurmi_ossi, @PasiPiela
Kuva: Rodeo

On jälleen Manner-Suomen kunnittaisten juhannuskertoimien aika!

Juhannuskerroin perustuu mobiilipaikannusdataan. Se estimoi juhannuspäivän väestönlisäystä verrattuna normaaliin päiväsajan väestöön.

Jos kerroin saa arvoksi 1,1 on väestöä kymmenen prosenttia enemmän kuin normaalina päivänä. Jos se saa arvon 0,9, on väestöä kymmenen prosenttia vähemmän. Arvio tehdään viime juhannuksen perusteella.

”Normaalin” väestömäärän kunnassa päiväsaikaan määrittelemme samoin kuin aiemmissakin artikkeleissa. Se on arvioitu väestömäärä 1.4.2020. Tällöin koronarajoitukset olivat voimassa. (Suomessa vuotuinen väestönlisäys jää alle kolmen promillen.)

Juhannuskerroin on esitelty viime vuosina laajemmin, eikä se ole juuri muuttunut. Muutosten tyypillisin arvo on 0. Suurin positiivinen vuosimuutos (2021–2022) määrällisesti on Keuruun 1,5:stä 2,2:een. Tätä seuraavat muutokset ovat selvästi pienempiä.

Suurin negatiivinen muutos on hyvin korkean juhannuskertoimen omaavalla Kustavilla, jossa muutos on 5,2:sta 4,7:een. Neljällä kunnalla – Sauvolla, Utsjoella, Rääkkylällä ja Isojoella – erotus aiempaan kertoimeen on -0,4, ja pudotus on näissä kunnissa suhteellisestikin varsin suuri.

Pudotuksesta huolimatta Kustavin elinvoimaisuus kasvaa juhannuksena korkeimmaksi. Samoin Luhangalla juhannuskerroin on 4,7. Myös Puumalalla ja Kuhmoisilla on yli neljän juhannuskerroin – toisin sanoen yli 300 prosentin väestönlisäys normaaliin!

Näiden vastakohtana ovat sitten Kauniainen ja Kempele 0,6:n kertoimillaan. Suurimmilla kaupungeilla kerroin on enintään 0,8.

Kunnittaiset juhannuskertoimet Manner-Suomessa 2022

Lähde: Tilastokeskus

Mökkikuntiin matkaaminen vähentynyt

Kuviossa 2 näkyy edellisten vuosien matkat mökkikuntiin seitsemän päivän liukuvana keskiarvona. Olemme määritelleet mökkikunnan käsitteen siten, että mökkejä tulee olla vähintään yksi jokaista neljää vakituista asukasta kohden. Tällaisia kuntia on Manner-Suomessa 115 ja niissä asuu alle kymmenesosa väestöstä.

Kuvio kertoo välittömästi, että koronan alun ja Uudenmaan sulun jälkeen vuonna 2020 matkustettiin mökkeilemään selvästi enemmän kuin seuraavina vuosina. Myös varsinainen kesämökkeily on hiipunut, ja vuosi 2022 olikin jo avoimempi kansainväliseenkin matkusteluun.

Kuviossa on tarkasteltu vähintään yhden yön kestäviä matkoja. Indeksiluvun 100 vertailussa saa matkojen määrän vertailujakson alussa eli liukuvan keskiarvon tapauksessa 4.1.2020.

Kuvio 2. Mökkikuntaan (eilen toisaalla, tänään mökkikunnassa) tehdyt matkat 4.1.2020–31.03.2023 (seitsemän päivän liukuva keskiarvo). Lyhyitä matkoja ei ole huomioitu.
Kuvio 2. Mökkikuntaan (eilen toisaalla, tänään mökkikunnassa) tehdyt matkat 1.4.2020–31.03.2023 (seitsemän päivän liukuva keskiarvo). Lyhyitä matkoja ei ole huomioitu. Kuvion oleellinen tieto kerrotaan tekstissä.
Lähde: Tilastokeskus

Mukavaa ja rauhallista juhannuksen viettoa!

 

Pasi Piela työskentelee kehittämispäällikkönä Tilastokeskuksen Kumppani- ja ekosysteemisuhteissa. Juhannuskertoimen aineisto on tuotettu Ossi Nurmen kanssa. Ossi työskentelee yliaktuaarina Tilastokeskuksen Liikenne ja matkailu -ryhmässä ja viettää kaupunkijuhannusta. Pasi lomailee mökillään.

Blogikirjoitukset eivät ole Tilastokeskuksen virallisia kannanottoja. Asiantuntijat kirjoittavat omissa nimissään ja vastaavat kukin omista kirjoituksistaan.

Lue samasta aiheesta:

Blogi
30.5.2023
Elina Pelkonen, Meri Raijas

Uusi kokeellinen tilasto tarjoaa nopeammin tarkkaa alueittaista ja kansalaisuuden mukaista tietoa työllisyydestä. Rekisteritietoon perustuva kokeellinen tilasto ei tavoita kaikkia yrittäjiä, joten työllisten määrä jää pienemmäksi kuin työvoimatutkimuksessa. Lukujen kausivaihtelu on silti samansuuntaista.

tk-icons