Asiantuntija-artikkelit ja ajankohtaisblogit
Sivuston näkymät

Pandemia ja inflaatio ovat myllänneet koti­talouksien kulutusta

7.9.2023
Twitterissä: @nieminekri
Kuva: Kari Likonen

Ennen koronapandemiaa Suomen inflaatio pysyi alle kahden prosentin tasolla kahdeksan vuotta 2013–2020.

Pandemian alettua inflaatioaste putosi alle nollan toukokuussa 2020, mutta notkahdus jäi onneksi väliaikaiseksi. Yritykset lisäsivät tuote- ja palvelu­tarjontaa netti­sivuillaan tarjoten lisäksi tavaroiden kotiin­kuljetusta kotitalouksille, jotka joutuivat rajoitustoimien vuoksi vähentämään liikkumistaan.

Vuoden 2021 alkupuoliskolta lähtien inflaatio pikkuhiljaa nousi korona­rajoitusten purkamisen myötä (kuvio 1). Kuluttajahinta­indeksin nousun lakipiste, 9,1 prosenttia, saavutettiin joulukuussa 2022.

Kuvio 1. Kuluttajahintaindeksin (2015=100) vuosimuutos, %
Kuvio 1. Kuluttajahintaindeksin (2015=100) vuosimuutos prosentteina. Kuvion keskeinen sisältö on kuvattu tekstissä.

Lähde: Tilastokeskus, kuluttajahintaindeksi.

Kotitalouksien kulutuksessa tapahtui pandemian myötä ennen­kokematon muutos. Esimerkiksi ravintola­ruokailu, kulttuuri­palvelut, lentomatkailu ja lomamatkojen kulutus vähenivät kymmenes­osaan tai loppuivat kokonaan korona­kuukausien ajaksi.

Syitä kulutuksen muutokselle olivat koronan leviämisen rajoitustoimet, liikkumisrajoitteet ja koulujen sulkemiset sekä palvelu­tarjonnan supistuminen.

Kotitaloudet reagoivat nopeasti näihin toimiin vähentäen julkisilla liikenne­välineillä liikkumista ja vapaa-ajan matkailua. Lounasruokailu vaihtui kotiruokaan, kulttuuripalvelut retkeilyyn ja luonnossa liikkumiseen.

Nyt nämä muutokset ovat nähtävissä tilastossa. Taulukko 1 esittää kuluttajahinta­indeksissä käytetyn kotitalouksien keskimääräisen kulutuksen vuosina 2019–2023.

Kahden viime vuoden (2021–2023) aikana kotitalouksien kulutus on normalisoitunut, mutta poikkeaa monelta osin yhä koronaa edeltävästä ajasta.

Taulukko 1. Kuluttajahinta­indeksin keskimääräinen kulurakenne, prosenttia vuosina 2019-2023

  2019 2020 2021 2022 2023
% % % % %
01 Elintarvikkeet ja alkoholittomat juomat 12,84 12,83 13,66 13,27 13,17
02 Alkoholijuomat, tupakka 4,79 5,04 5,29 5,11 4,72
03 Vaatetus ja jalkineet 4,47 4,50 3,53 3,81 4,04
04 Asuminen, vesi, sähkö, kaasu ja muut polttoaineet 24,32 24,30 26,90 26,32 27,28
05 Kalusteet, kotitalouskoneet ja yleinen kodinhoito 5,11 5,13 5,55 5,46 5,13
06 Terveys 5,10 5,18 5,28 5,30 4,99
07 Liikenne 14,16 13,88 12,76 13,02 11,96
08 Viestintä 2,43 2,58 2,78 2,74 2,56
09 Kulttuuri ja vapaa-aika 11,40 11,16 10,22 10,19 10,19
10 Koulutus 0,44 0,43 0,52 0,41 0,39
11 Ravintolat ja hotellit 7,46 7,59 5,98 6,03 7,19
12 Muut tavarat ja palvelut 7,48 7,39 7,53 8,34 8,39
Yhteensä 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Lähde: Tilastokeskus, kuluttajahintaindeksi.

Arviot kulutuksesta kuvastavat aina aiemman vuoden kulutusta. Tässä vaiheessa vuotta ei tiedetä, mikä tulee olemaan vuoden 2023 kokonaiskulutus. Korona-ajan kulutusta tarkastellaankin vuoden 2021 kohdalta. Elintarvikkeiden kulutus kasvoi lähes prosentti­yksikön verran, kun taas ravintola- ja hotellikulut laskivat 1,5 prosentti­yksikköä. Isoja muutoksia kulutus­tottumuksissa, vaikka lukuina näyttävät melko pieniltä.

Vaatteiden kulutus väheni, mutta toisaalta kodin sisustukseen ja viihtymiseen panostettiin aiempaa enemmän. Moni kotitalous hankki etätyötä varten ergonomisia pöytiä ja tuoleja. Siirtyihän lähes puolet työllisistä etätyöhön vuoden 2020 aikana, ja tämä trendi näyttää yhä jatkuvan. 

Työn siirtyessä kotiin lounas ja päivällinen valmistettiin osin itse ja tähän tarvittiin raaka-aineita. Kotitaloudet lisäsivät kotiruokailua varten lihan, vihannesten, hedelmien kulutusta mutta myös valmisruokien kulutus kasvoi. (Taulukko 2)

Taulukko 2. Elintarvikkeiden kulutusosuudet päivittäistavara­kaupan aineistossa 2019–2022, %

  2019 2020 2021 2022
Prosenttiosuus kokonaiskulutuksesta
01.1_Elintarvikkeet 100,00 100,00 100,00 100,00
01.1.1_Viljatuotteet ja leipä 16,51 16,02 16,29 16,67
01.1.2_Liha 16,36 16,58 16,18 16,20
01.1.3_Kala ja äyriäiset 4,76 4,80 4,63 4,40
01.1.4_Maitotuotteet, juusto ja kananmunat 19,36 19,06 18,60 18,84
01.1.5_Öljyt ja rasvat 2,61 2,55 2,44 2,59
01.1.6_Hedelmät ja marjat 8,25 8,36 8,09 7,70
01.1.7_Vihannekset 10,14 10,57 10,50 10,09
01.1.8_Sokeri, hillot, hunaja, suklaa ja makeiset 9,84 9,69 9,84 9,84
01.1.9_Ruokatuotteet, muualle luokittelemattomat 12,16 12,38 13,42 13,68

Lähde: Päivittäistavarakauppa ry:n tuoteryhmätilasto

Valmisruokien myynnin arvo kasvoi neljän vuoden (2019–2022) aikana lähes 30 prosenttia, kuluttajahintojen nousun ollessa samalla aikavälillä keskimäärin 6,5 prosenttia.

Kalan kulutus nousi hieman pandemian aikana, mutta sen jälkeen on uusista ravitsemus­suosituksista huolimatta kalan kulutus vähentynyt. Tätä selittänee hinta, joka on noussut vuodesta 2019 vuoteen 2022 tuoreen kalan osalta 30 ja pakastekalan osalta 15 prosenttia.

 

Kirjoittaja työskentelee yliaktuaarina Tilasto­­keskuksen tieto- ja tilasto­­palveluissa.

Enemmän kuluttajahintaindeksin tiedonkeruusta ja painorakenteesta:

https://www.stat.fi/til/khi/2021/01/khi_2021_01_2021-02-19_kat_001_fi.html

 

Blogikirjoitukset eivät ole Tilastokeskuksen virallisia kannanottoja. Asiantuntijat kirjoittavat omissa nimissään ja vastaavat kukin omista kirjoituksistaan.

Lue samasta aiheesta:

Artikkeli
17.10.2023
Harri Kananoja, Martti Korhonen, Tapio Kuusisto, Kristiina Nieminen, Katri Soinne

Viime vuosien inflaatio, korkojen nousu ja asuntomarkkinoiden myllerrys ovat koetelleet erilaisia kotitalouksia kovin eri tavoin. Tiukimmilla ovat olleet perheet, joilla on mittava vaihtuvakorkoinen asuntolaina ja huomattavat välttämättömät kulut. Tilastokeskuksen asiantuntijat kurkistavat kolmen esimerkkiperheen elämään.

Artikkeli
28.9.2023
Joackim Raikamo, Tommi Veistämö

Merkittävimpiä pandemia-ajan yritystukia saaneilla yrityksillä oli muita suurempia vaikeuksia pitää kiinni työntekijöistään. Sen sijaan ravitsemusalalle kohdennetun ravintolatuen vastaanottajilla tilanne on ollut suotuisampi. Tulorekisterin palkansaaja-aineiston yhdistäminen yritystukitilaston yritysaineistoon mahdollistaa tukiohjelmien ja työpaikkojen säilyvyyden välisen yhteyden tarkastelun.

Artikkeli
28.9.2023
Joackim Raikamo, Tommi Veistämö

Jo olemassa olevaa tietovarallisuutta voidaan hyödyntää yhdistämällä yksikköaineistoja – ja näin tuottaa uutta tilastotietoa tiedonantajia kuormittamatta. Esimerkiksi yritystukiaineiston yhdistäminen liikevaihdon suhdannetietoihin paljastaa, että keskeisiin tukiohjelmiin osallistuneista yrityksistä parhaiten pandemia-ajasta selvisivät häiriörahoitusta saaneet. Niillä saattoi kuitenkin olla myös muita paremmat lähtökohdat.

Blogi
18.9.2023
Reetta Karinluoma, Nata Kivari, Tapio Kuusisto

Suomen talouden kokonaiskuva on kaksijakoinen. Rakentamisen ja teollisuuden hiipuminen ja korkojen nousu synkentävät näkymiä. Valoa luovat energiainvestoinnit ja edelleen hyvä työllisyys­tilanne. Kotitalouksien velkaantumisaste on kääntynyt laskuun.

tk-icons