Asiantuntija-artikkelit ja ajankohtaisblogit
Sivuston näkymät

Varmasti yksi maailman parhaista

16.2.2024
Twitterissä: @MarkusSovala

Olen joskus tullut sanoneeksi Tilastokeskuksen henkilöstölle, että Tilastokeskus voi hyvinkin olla maailman paras laatuaan. Ajattelin väitteen ennemminkin henkilöstöä motivoivaksi heitoksi, kunnes väitteelle löytyi katetta. 

Maailmanpankki nimittäin julkaisi arvionsa 186 valtion tilastojärjestelmän toimivuudesta, ja Suomen tilastojärjestelmä  toden totta  ylsi vertailussa ykkössijalle. 

Maailman pankin indikaattoreita ei ehkä kannata pitää tieteellisesti perusteltuna faktana, mutta tulokset ovat samansuuntaisia kuin muukin saamamme kansainvälinen ja kotimainen palaute.

Ehkä analyysiin voi siis uskoa.

Löydän kolme perustetta Suomen menestykselle. Arvioni perustuvat kansainvälisessä yhteistyössä tekemiini havaintoihin eri maiden tilastovirastojen ja niiden toimintatapojen välillä. 

1. Suomessa onnistutaan yhteistyössä monella tasolla  

Suomessa virallisia tilastoja tuottaa Tilastokeskuksen lisäksi yli kymmenen muuta organisaatiota. Olemme rakentaneet tilastojärjestelmää yhteistyössä näiden sekä rekistereitä pitävien virastojen kanssa. Näin ollen saatavillamme on laadukkaat perusrekisterit, joiden tietojen hyödyntäminen onnistuu monin paikoin hyvin yli organisaatiorajojen.  
 
Myös poliittiset päättäjät ovat Suomessa ymmärtäneet puolueettoman ja luotettavan tilastotuotannon merkityksen ja lainsäädännöllä mahdollistaneet tilastoinnin järkevän kehittämisen ja esimerkiksi rekistereihin pohjautuvan tietotuotannon. Emme joudu kysymään tilastoja varten kansalaisilta ja yrityksiltä asioita, jotka jo tiedämme.

Meidän ei myöskään tarvitse olla huolissamme, että joku yrittäisi puuttua tiedontuotantoomme. Kaikissa maissa puolueeton tilastotoiminta ei ole mikään itsestäänselvyys.

2. Asiakaslähtöinen toiminta

Laadukkaiden tilastojen lisäksi Suomessa räätälöidään asiakastarpeisiin vastaavia tilastoja ja tietotuotantoa esimerkiksi tutkimuksen polttoaineeksi tai päätöksenteon tietopohjaksi.

Tilastovirastoamme voi siten hyvällä omatunnolla kutsua kansainväliseksi edelläkävijäksi asiakastarpeita huomioivassa tietotuotannossa. Monessa kehittyneessäkin maassa tällainen toiminta on aloittamatta tai vasta alkutekijöissään.

Asiakaslähtöisyydenkin taustalla on edellä mainittu hyvä yhteistyö ja tiivis vuoropuhelu sekä asiakkaiden että rekisterinpitäjien kanssa. Kattavien tietovarantojemme pohjalta voimme kasvattaa tietovarallisuudesta Suomelle vielä nykyistäkin suuremman kilpailuedun.

3. Tietoalan huippuosaaminen ja -osaajat

Kolme vuotta Tilastokeskuksessa on vakuuttanut minut siitä, että Tilastokeskuksessa on töissä maailmanmitan huippuosaajia. He todellakin tuntevat Suomen tietovarannot mahdollisuuksineen mutta ovat myös haluttuja asiantuntijoita kansainvälisessä yhteistyössä. Varmaan jokseenkin joka päivä joku tilastokeskuslaisista on maailmalla kouluttamassa tai konsultointitehtävissä. 

Lisäksi tiedontuotantoa kehitetään Suomessa systemaattisesti. Otamme käyttöön uusia menetelmiä ja tietolähteitä, jotka mahdollistavat uudenlaisten tietosisältöjen tuotannon esimerkiksi kokeellisten tilastojen muodossa tai nopeuttavat ja tehostavat tiedontuotantoprosessia

Pidämme näitä seikkoja monesti itsestäänselvyytenä. Ei kannattaisi, sillä kansainvälisesti katsoen olemme todella yksi maailman parhaista. Ehkä tosiaan jopa paras. 

Kirjoittaja on Tilastokeskuksen pääjohtaja.

Blogikirjoitukset eivät ole Tilastokeskuksen virallisia kannanottoja. Asiantuntijat kirjoittavat omissa nimissään ja vastaavat kukin omista kirjoituksistaan.

Lue samasta aiheesta:

Blogi
21.5.2024
Jukka Hoffren

Tilastot ovat luotettavia kuvauksia yhteiskunnan ilmiöistä mutta myös rajaavat ja muokkaavat käsityksiämme maailmasta ja ihmisistä. Numerot paitsi paljastavat myös kätkevät asioita, siksi tilastojen luku- ja käyttötaito on tärkeä kansalais­taito.

Blogi
3.5.2024
Karen Asplund, Teemu Koskiniemi, Mirjami Rajala, Timo Ristimäki, Elina Somervuori

Tilastokeskus vastaa julkisyhteisöjen velkaa koskevien tietojen tuottamisesta, sisällöstä ja raportoinnista Eurostatille. Tulkintoja ohjaa EU-lainsäädäntö ja komission valvontaprosessi. Tuotamme tilastotietoa säädösten mukaisesti riippumatta siitä, näyttävätkö Suomea koskevat velkaluvut hyviltä tai huonoilta.

Artikkeli
19.3.2024
Jaana Huhta

Meneillään olevan verkkouudistuksemme tavoitteena on tarjota tilastoja nykyaikaisemmassa ja helpommin löydettävässä muodossa erilaisille tilastonkäyttäjille. Tilastojen julkistamisen johtotähtenä on: data ensin. Teksti rakentaa tilastoille merkityksen. Jotta kaikki pääsevät yhtä vaivattomasti tilastojen äärelle, tulee kaikessa tilastokirjoittamisessa käyttää selkeää ja ymmärrettävää kieltä.

tk-icons