Vuokran tarkistaminen elinkustannusindeksillä

Vuokraa tarkistettaessa on huomioitava, että tarkistus tulisi tehdä sopimuksen tekohetken ja tarkasteluhetken välillä, jotta koko ajanjakso tulee otettua huomioon.

a) Vuokrasopimus solmittu euromääräisenä

Asunnon vuokra on sidottu elinkustannusindeksiin, jonka perusajankohta on 1951:10=100. Vuokrasopimus on allekirjoitettu 1.4.2018, jolloin uusin tiedossa ollut indeksipisteluku, 1935, on helmikuulta 2018. Vuokraksi on sovittu 600 euroa. Vuokraa tarkistetaan vuosittain.

Vuokran tarkistus vuonna 2019
Helmikuun 2019 elinkustannusindeksin pisteluku on 1959. Tarkistettu vuokra on siten:

1959 / 1935 * 600 euroa = 607,44 euroa

Vuokran tarkistus vuonna 2021
Helmikuun 2021 indeksipisteluku on 1994. Uudeksi vuokraksi saadaan:

1994 / 1935 * 600 euroa = 618,29 euroa

b) Vuokrasopimus solmittu markkamääräisenä

Asunnon vuokra on sidottu elinkustannusindeksiin, jonka perusajankohta on 1951:10=100. Vuokrasopimus on allekirjoitettu 1.5.1997, jolloin uusin tiedossa ollut indeksipisteluku, 1405, on maaliskuulta 1997. Vuokraksi on sovittu 3 000 mk. Vuokraa tarkistetaan vuosittain.

Vuokran tarkistus vuonna 2021

Muunnetaan 3 000 markkaa euroiksi jakokertoimella 5,94573 = 504,56 euroa. Maaliskuun 2021 indeksipisteluku on 1999, uudeksi euromääräiseksi vuokraksi saadaan:

1999 / 1405 * 504,56 euroa = 716,08 euroa.


Päivitetty 3.11.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kuluttajahintaindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3524. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.1.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/khi/khi_2021-11-03_kay_001.html