Uutisia 24.1.2022

Valtion takausten esitystapaan muutoksia

Vuodesta 2022 alkaen Finnveran vientitakuut ja erityistakaukset esitetään julkisyhteisöjen vastuiden julkaisussa erillisessä, lakisääteisille takauksille varatussa kohdassa. Muutoksen myötä Suomen valtion takausten vertailtavuus muihin EU-maihin paranee. (Tieto&trendit)