Tiedote 21.10.2010

Markku Suur-Kujala ja Tapio Korhonen palkittu Eino H. Laurila -kansantulomitalilla

Vuoden 2010 Eino H. Laurila -kansantulomitali on myönnetty valtiotieteen maisteri Markku Suur-Kujalalle ja valtiotieteen maisteri Tapio Korhoselle.

Markku Suur-Kujala on tehnyt pitkän ja ansiokkaan uran Tilastokeskuksessa kansantalouden tilinpidon laatijana ja johtajana. Hän on ollut kehittämässä merkittäviä tilinpidon laajennuksia: 1970-luvulla hän oli panemassa alulle Suomen aluetilinpitoa ja 1980-luvulla kehitettiin hänen johdollaan nykyinen tuotannon nopea suhdannekuvaaja. 1990-luvulla Suur-Kujala oli kehittämässä Suomen kansantalouden tilinpitoa EU-jäsenyyden ja talous- ja rahaliiton vaatimusten edellyttämällä tavalla.

Markku Suur-Kujala on edistänyt myös kansantalouden tilinpidon koulutusta sekä kotimaassa että ulkomailla – muun muassa toiminut kouluttajana Kroatiassa, Albaniassa sekä Keski-Aasiassa. Hän on työskennellyt Tilastokeskuksessa vuodesta 1969 vuoteen 2008.

Tapio Korhonen on ekonomistina käyttänyt esimerkillisesti ja luovasti taloustilastoja taloudellisen analyysin apuvälineenä. Hän on pystynyt yhdistämään kansantalouden tilinpidon, rahoitustilinpidon, maksutasetilastot sekä raha- ja pankkitilastot ja esittämään niiden perusteella johdonmukaisia tulkintoja paitsi menneestä taloudellisesta kehityksestä, myös kasvamassa olevista ongelmista. Hän on työskennellyt Suomen Pankissa eri osastoilla vuodesta 1971 vuoteen 2008.

Tapio Korhonen on vuosien mittaan antanut asiantuntemuksensa myös muiden käyttöön. Hän on luennoinut rahoitusmarkkinoista ja tilinpitojärjestelmistä Helsingin yliopistossa ja osallistunut tilastojen kehittämiseen eri komiteoissa ja työryhmissä.

Mitalit luovutetaan Markku Suur-Kujalalle ja Tapio Korhoselle Taloustieteellisen Yhdistyksen kokouksessa torstaina 21. lokakuuta 2010 klo 17.00 Metsätalossa, Unioninkatu 40.

Eino H. Laurila -kansantulomitali on tunnustus merkittävästä työstä kansantaloudellisen tutkimuksen ja etenkin kansantalouden kuvausjärjestelmien kehittämisen, soveltamisen ja tunnettuuden hyväksi. Mitalilla halutaan myös edistää kansantaloudellisen tutkimuksen ja käytännön tilastotyön vuorovaikutusta. Mitalin jaosta päättävät Ekonomiska Samfundet i Finland, Suomen Tilastoseura, Taloustieteellinen Yhdistys, Tilastokeskus ja Yrjö Jahnssonin Säätiö. Ensimmäisen mitalin sai vuonna 1993 professori Eino H. Laurila mittavasta työstään Suomen kansantalouden tilinpidon kehittäjänä.

Lisätietoja:
Tilastojohtaja Ari Tyrkkö, Tilastokeskus, (09) 1734 3261, sähköposti: etunimi.sukunimi@tilastokeskus.fi