Pressmeddelande 21.10.2010

Eino H. Laurila-medaljen till Markku Suur-Kujala och Tapio Korhonen

Eino H. Laurila-nationalinkomstmedaljen år 2010 har tilldelats politices magister Markku Suur-Kujala och politices magister Tapio Korhonen.

Markku Suur-Kujala har gjort en lång och framgångsrik karriär som statistikförare och -direktör för nationalräkenskaperna vid Statistikcentralen. Han har varit med om att utveckla betydelsefulla utvidgningar av räkenskaperna: under 1970-talet var han med om att införa regionalräkenskaperna i Finland och under 1980-talet utvecklades under hans ledning den nuvarande snabba konjunkturindikatorn för produktionen. Under 1990-talet var Suur-Kujala med om att utveckla Finlands nationalräkenskaper på det sätt som EU-medlemskapet och den ekonomiska och monetära unionen förutsätter.

Markku Suur-Kujala har också främjat utbildningen inom nationalräkenskaperna både i Finland och utomlands – han har bl.a. arbetat som utbildare i Kroatien, Albanien och Centralasien. Han har arbetat vid Statistikcentralen från år 1969 till år 2008.

Tapio Korhonen har som nationalekonom exemplariskt och kreativt använt ekonomistatistik som hjälpmedel för ekonomiska analyser. Han har lyckats slå samman nationalräkenskaperna, finansräkenskaperna, betalningsbalansstatistiken samt penning- och bankstatistiken och på basis av dem framföra konsekventa tolkningar förutom av den tidigare ekonomiska utvecklingen också av problem som håller på att uppstå. Han har arbetat vid olika avdelningar i Finlands Bank från år 1971 till år 2008.

Tapio Korhonen har under åren erbjudit sin expertis även åt andra. Han har föreläst om finansmarknaderna och räkenskapssystemen vid Helsingfors universitet och deltagit i utvecklingen av statistik i olika kommittéer och arbetsgrupper.

Medaljerna överräcks till Markku Suur-Kujala och Tapio Korhonen vid Nationalekonomiska Föreningens möte torsdagen den 21 oktober 2010 kl. 17.00 i Forsthuset, Unionsgatan 40.

Eino H. Laurila-medaljen är en erkänsla för viktigt arbete för utveckling och tillämpning av forskning inom nationalekonomi och i synnerhet av systemen för beskrivning av nationalekonomin. Syftet med medaljen är också att främja växelverkan mellan forskning inom nationalekonomin och det praktiska statistikarbetet. Om utdelningen av medaljen beslutar Ekonomiska Samfundet i Finland, Statistiska Samfundet i Finland, Nationalekonomiska Föreningen, Statistikcentralen och Yrjö Jahnssons Stiftelse. Den första medaljen tilldelades professor Eino H. Laurila år 1993 för omfattande arbete för utvecklingen av Finlands nationalräkenskaper.

Förfrågningar:
Statistikdirektör Ari Tyrkkö, Statistikcentralen, (09) 1734 3261, e-post: förnamn.efternamn@stat.fi