Aktuellt

Nyheter

7.6.2017 Siffror om Finland

I Statistikcentralens nyutkomna publikation Finland i siffror 2017 hyllas Finland 100 år. Finland i siffror är ett infopaket i fickformat på 50 sidor med fakta om Finland och finländarna. Utöver de traditionella tabellerna innehåller publikation också avsnittet Finland då och nu.

10.5.2017 Statistikcentralens Digiremppa fick hedersomnämnandet Kaiku

Statistikcentralen beslöt sig för att börja utveckla personalens yrkeskunnande och färdigheter inom digital teknik. Nu har ämbetsverkets utbildningsprogram Digiremppa tilldelats hedersomnämnandet Kaiku.

5.5.2017 Pensionärerna och högutbildade röstade på förhand

Av dem som förhandsröstade i kommunalvalet utgjorde pensionärerna 46,7 procent. Också högutbildade röstberättigade förhandsröstade oftare än genomsnittet.Översikt

27.4.2017 Högutbildade ledamöter i kommunfullmäktige

De invalda i kommunfullmäktige är högre utbildade än de röstberättigade och de uppställda kandidaterna. Också inkomstnivån är högre bland de invalda än bland de röstberättigade i genomsnitt. Uppgifterna finns i Statistikcentralens översikt över kandidater och invalda i kommunalvalet.

25.4.2017 Statistikcentralen en kanal för statsrådets statistiska informationstjänst

Den 24 april öppnar Statistikcentralen en statistisk informationstjänst för statsrådets kansli, ministerierna, republikens presidents kansli och justitiekanslersämbetet. Tjänsten är en del av Statistikcentralens informatörers allmänna informationstjänst. 

Ändringar i statistiken

16.6.2017 Prisindexet för offentliga utgifter har reviderats

7.6.2017 Definitionsändring i statistikföringen av priser på skogsflis och energitorv

6.6.2017 Nationalräkenskapernas PDF-tabellpaket läggs ned

5.6.2017 Statistiken över fastighetspriser har förnyats

 

 

 

Senast uppdaterad 26.6.2017

Dela