Aktuellt

Nyheter

3.4.2019 Framställningen av statistik över lönesummaindexen avbryts tills vidare

Statistikcentralen avbryter tills vidare framställningen av uppgifterna för lönesummaindexen p.g.a. bristfälligheter i materialet. Bristfälligheterna i materialet beror på att alla nödvändiga anmälningar ännu inte finns i inkomstregistret.Läs mera

26.3.2019 Statistiska offentliggöranden publiceras klockan 8 fr.o.m. 7.5

Statistikcentralen tidigarelägger sina statistiska offentliggöranden så att de i fortsättningen publiceras på webbsidan redan kl. 8. Nu publiceras de kl. 9. Ändringen gäller alla statistiska offentliggöranden fr.o.m. 7.5.

14.3.2019 Innehållet i de ekonomiska uppgifter som insamlas hos kommuner och samkommuner bör granskas på nytt

Informationsinnehållet som insamlas hos kommuner och samkommuner påverkas av att beredningen av landskaps- och vårdreformen upphör.

11.3.2019 Statistikcentralen kartlägger utbildningen hos personer med utländsk bakgrund

Under våren 2019 genomför Statistikcentralens en undersökning om utbildningen hos den utländska befolkningen. Enkäten riktar sig till personer med utländsk bakgrund i Finland och för vilka det saknas uppgifter om examina som avlagts utomlands.

8.3.2019 Lönesummaindexens uppgifter för januari 2019 publiceras inte

På grund av bristfälligheter i materialet publicerar Statistikcentralen inte lönesummaindexens uppgifter för januari 2019. Bristfälligheterna i materialet beror på att alla nödvändiga anmälningar ännu inte finns i inkomstregistret. Läs mera

Ändringar i statistiken

2.4.2019 Framställningen av statistik över lönesummaindexen avbryts tills vidare

25.3.2019 Många ändringar i konsumentbarometern från och med maj 2019

15.3.2019 Klassificeringen gällande statistiken skatter och avgifter av skattenatur förnyas

14.3.2019 Justeringen av videospelföretagens näringsgrenar har beaktats i omsättningsindexet för tjänster i mars 2019

13.3.2019 Statistikföringen av oljeprodukter har övergått till Statistikcentralen

 

Fler ändringar i statistiken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad 16.4.2019