Aktuellt

Nyheter

16.4.2018 Statistikcentralen Finna – Statistikbibliotekets nya söktjänst har öppnats

Statistikcentralen Finna är Statistikbibliotekets nya söktjänst för den tryckta samlingen och det elektroniska materialet. I tjänsten kan du bläddra och göra sökningar i bibliotekets samlingar.

11.4.2018 Finland samlar nationella uppgifter till globala indikatorer för hållbar utveckling på en öppen webbplats

FN har skapat ett globalt handlingsprogram för att främja hållbar utveckling, Agenda 2030, som gäller alla länder. Statistikcentralen har påbörjat ett projekt där man sammanställer uppgifter till de globala uppföljningsmätarna för Finlands del.

9.4.2018 De unga vinnarna i statistikolympiaden har utsetts

Vinnarna i den nationella tävlingen av den första statistikolympiaden har utsetts. I bidragen analyserade eleverna förtjänstfullt befolkningsdata.

3.4.2018 I presidentvalet förhandsröstade över hälften av pensionärerna, av studerandena en fjärdedel

Av de röstberättigade sysselsatta förhandsröstade 31,5 procent och av de arbetslösa 27,5 procent. Mera information om väljarna bl.a. efter ålder, kön och utbildning finns i Statistikcentralens översikt.

14.3.2018 Under reparationen av statistikbiblioteket betjänar vi per telefon och e-post

Statistikbibliotekets kundlokaliteter är stängda för besökare 19.3–31.5.2018 på grund av reparation. Informationstjänsten betjänar på normalt sätt per telefon och e-post vardagar kl. 9.00–16.00 trots reparationen. Statistikbibliotekets sidor

Ändringar i statistiken

18.4.2018 Producentprisindexet för tjänster förnyas

4.4.2018 Basåret för omsättning inom byggverksamhet byts ut

4.4.2018 Basåret för omsättning inom industrin byts ut

4.4.2018 Basåret för omsättning inom servicebranschen byts ut

4.4.2018 Statistiken Prisindex för ägarboende läggs ned

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad 20.4.2018