Aktuellt

Nyheter

12.12.2018 Publiceringen av nationalräkenskapernas årsuppgifter tidigareläggs till juni 2019

Vi reviderar publiceringen av nationalräkenskapernas årsuppgifter. Vi tidigarelägger publiceringen från juli till juni då vi publicerar uppgifter för året innan med nytt datainnehåll.

11.12.2018 Hur förändras Finland?

Statistikcentralens nyutkomna Statistisk årsbok för Finland 2018 beskriver utvecklingen i Finland och förändringarna i finländarnas liv. Statistiken i årsboken berättar t.ex. om hur år 2017 såg ut i Finland jämfört med år 2010.

5.12.2018 Publiceringskalendern för år 2019 har utkommit

Uppgifterna i publiceringskalendern för år 2019 är nu tillgängliga. Bekanta dig med kalendern där du hittar information om statistik och publikationer som kommer att publiceras nästa år.

23.11.2018 Avbrott i databaserna och datainsamlingstjänsterna under veckoslutet 24–25.11.2018

På grund av underhållsarbete är Statistikcentralens databaser och datainsamlingsblanketter ur bruk under veckoslutet 24–25.11.2018.

1.11.2018 Inkomstregistret införs – hur ändras statistikföringen?

Statistikcentralen börjar använda inkomstregistret i statistiken fr.o.m. 1.1.2020. I och med inkomstregistret är det möjligt att minska antalet separata enkäter. Av uppgiftslämnarna krävs det att alla löneuppgifter som anmäls till inkomstregistret är så kompletta som möjligt. Läs mera

Ändringar i statistiken

21.11.2018 Publiceringen av årsöversikten Familjer uppskjuts

31.10.2018 Inget offentliggörande om flyttningsrörelsen 14.12.2018

26.10.2018 Prisindexet för offentliga utgifter har reviderats

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad 14.12.2018