Aktuellt

Nyheter

19.10.2018 Statistikolympiaden för unga arrangeras igen – finländsk framgång i förra tävlingen

Anmälan till Statistikolympiaden börjar dagen före den europeiska statistikdagen, dvs. 19.10.2018.  Syftet med tävlingen är att väcka nyfikenhet för statistisk information hos eleverna och utmana dem att tillämpa sitt statistiska kunnande i praktiken.

15.10.2018 Finländarna känner till Statistikcentralen

Enligt Taloustutkimus intervjuundersökning känner 86 procent av finländarna till Statistikcentralen. Största delen av finländarna, dvs. 85 procent, litar på statistiken från Statistikcentralen.

15.10.2018 Ny befolkningsprognos publiceras i november: uppgifter på hela landets nivå

Statistikcentralen publicerar den nya befolkningsprognosen 16.11.2018. Befolkningsprognosen kommer att publiceras bara för hela landet, inte på regional nivå. Läs mera

5.10.2018 Tema för Nordiskt statistikermöte ”Fakta inför framtiden”

Det nordiska statistikermötet samlar omkring 400 statistikproffs från de nordiska länderna och Estland i Helsingfors i början av augusti nästa år. Inlämningen av abstrakt för konferensen har redan inletts. Faiz Alsuhail ger tips på hur du skriver bra abstrakt.

27.9.2018 Avbrott i databaserna och datainsamlingstjänsterna under veckoslutet 29–30.9.2018

På grund av underhållsarbete är Statistikcentralens databaser och datainsamlingsblanketter ur bruk under veckoslutet 29–30.9.2018.

Ändringar i statistiken

19.9.2018 Offentliggörandet av förhandsuppgifter om befolkningen flyttas fram

13.9.2018 Ändringar i beräkningen av den senaste uppgiften om omsättningsindex för byggverksamhet

10.8.2018 Information om näringsgrensstrukturen för industrins orderingång och revidering av uppgifter

4.7.2018 De slutliga uppgifterna för år 2017 i statistiken Forsknings- och utvecklingsfinansiering i statsbudgeten publiceras i augusti

 

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad 19.10.2018