Aktuellt

Nyheter

18.2.2019 Marja Rantala från Lantmäteriverket blir utvecklingsdirektör vid Statistikcentralen

Överdirektör Marja Rantala vid Lantmäteriverket övergår till Statistikcentralen där hon blir utvecklingsdirektör för viss tid under perioden 18.2–31.12.2019 vid enheten för standarder och metoder. Genom att utse en direktör för viss tid från partnerämbetsverket stöder man verkställandet av Statistikcentralens strategiska mål och skapar samtidigt förutsättningar för ett ännu starkare nätverk av kunskapsaktörer inom statsförvaltningen.

12.2.2019 Finlands FN-indikatorer för hållbar utveckling finns på en ny webbplats

Statistikcentralen har öppnat en webbplats för FN-indikatorer för hållbar utveckling där man kan följa upp hur målsättningarna för hållbar utveckling i FN:s Agenda 2030 uppnås i Finland. Indikatorerna kan granskas med hjälp av databastabeller och -figure.

6.2.2019 Erkki Virtanen, Johnny Åkerholm och Martti Hetemäki tilldelas Eino H. Laurila-medaljen

Utmärkelsen ges som erkänsla för deras aktiva arbete för främjandet av analytisk användning av nationalräkenskaperna och tillämpningen av den vid beredningen av den ekonomiska politiken.

25.1.2019 Info om bostadsområden via Paavo

I vilket postnummerområde i Finland finns flest hushåll med barn under skolåldern? Eller med pensionärer? Uppgifterna finns i Statistikcentralens avgiftsfria tjänst Paavo. Uppgifterna i tjänsten har uppdaterats idag på Paavodagen.

15.1.2019 Statistikanvändarna allt aktivare

Statistikcentralens uppgifter används allt mer regelbundet: nu berättar redan två tredjedelar av dem som deltog i kundundersökningen att de använder uppgifterna regelbundet. Detta framgår av Taloustutkimus undersökning som drygt 300 användare deltog i.

Ändringar i statistiken

20.2.2019 Beräkningen av producentprisindexen förnyas

19.2.2019 Konsumentprisindexet databastabell nr 011 uppdateras inte efter år 2018

13.2.2019 Eftersläpningen vid publiceringen av omsättningsindex minskar tack vare införande av tidsseriemodellering

25.1.2019 Publiceringen av nationalräkenskapernas årsuppgifter tidigareläggs till juni 2019

Fler ändringar i statistiken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad 22.2.2019