Aktuellt

Nyheter

28.3.2017 I kommunala bolagsstyrelser är var tredje en kvinna

Det finns 34 procent kvinnor i styrelserna för kommunägda aktiebolag. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens, social- och hälsovårdsministeriets och Kommunförbundets gemensamma utredning där man år 2015 undersökte den högsta ledningen i sammanlagt 1 716  kommunägda aktiebolag. Till den högsta ledningen räknas bolagets verkställande direktörer, ordförandena i styrelserna och styrelsemedlemmarna. (Social- och hälsovårdsministeriet pressmeddelande)

20.3.2017 Finländarnas användning av informations- och kommunikationsteknik undersöks

Statistikcentralen undersöker igen finländarnas användning av informations- och kommunikationsteknik. I undersökningen utreds bl.a. hurdan datateknisk utrustning hushållen har och hur datorer och andra apparater används.  

3.3.2017 Läroanstalterna har uppdaterats i gränssnittet

Statistikcentralen har uppdaterat sina fritt tillgängliga geodatamaterial. Läroanstalterna för år 2016 har uppdaterats i gränssnittet för GIS-tjänster.

22.2.2017 Presskonferens om den ekonomiska utvecklingen år 2016

Statistikcentralen publicerar de preliminära uppgifterna i nationalräkenskaperna gällande den ekonomiska utvecklingen år 2016 under presskonferensen 1.3.2017 kl. 9.

20.2.2017 Finlands historia med ungdomars ögon

Den finländska finalen i den internationella statistiktävlingen i att läsa och använda statistik är avgjord. Tävlingen arrangerades nu för femte gången. Finlands 100-årsjubileum till ära var temat för tävlingen den här gången Finlands historia. Vinnarna bland högstadieeleverna kommer från Paraistenseudun koulu i Pargas. I serien för gymnasier segrade Erkon lukio från Orimattila.

Ändringar i statistiken

7.3.2017 Publiceringen av statsgarantier upphör

6.3.2017 Prisindexet för fastigheter revideras

10.2.2017 Information om revidering av uppgifterna i volymindexet för industriproduktionen

9.2.2017 Redovisningen av fabrikslös produktion i utrikeshandeln ändras

 

 

Senast uppdaterad 27.3.2017

Dela