Aktuellt

Nyheter

20.10.2017 Den första europeiska statistikolympiaden för unga

Anmälan till den europeiska statistikolympiadens finländska tävling börjar på den europeiska statistikdagen 20.10.2017. Syftet med tävlingen som anordnas för första gången är att väcka intresse för statistisk information hos eleverna och utmana dem att tillämpa sitt statistiska kunnande i praktiken.

19.10.2017 Vet mer om statistik – vi firar den europeiska statistikdagen

Den europeiska statistikdagen uppmärksammas fredagen den 20 oktober 2017. Vi är med och firar dagen. Från kl. 7 till 11 är vi anträffbara på Helsingfors huvudjärnvägsstation. Kom och ställ frågor om statistik! 

18.10.2017 Kvinnor och män i Europa – ett statistiskt perspektiv

Det finns skillnader mellan hur kvinnor och män i Europa lever, men det finns också skillnader mellan olika länder. Eurostats nya digitala publikation Kvinnor och män i Europa – ett statistiskt perspektiv jämför kvinnor och män utifrån livshändelser.

2.10.2017 Statistikdatabasen StatFin förnyas

Datainnehållet i StatFin-databasen delas upp i två olika databaser 5.10.2017. I fortsättningen är de senaste statistiktabellerna lätta att hitta, eftersom de tabeller som inte längre uppdateras särskiljs i en egen databas.

29.9.2017 Allvarliga vägtrafikolyckor efter geografiskt läge

Du kan nu granska vägtrafikolyckor som lett till allvarliga personskador på basis av geografiskt läge. Mera information finns i geodataregistret.

Ändringar i statistiken

8.9.2017 Nationalräkenskapernas PDF-tabellpaket är tillgängligt

30.6.2017 Statistiken Prisindex för ägarboende har förnyats

29.6.2017 Den offentliga sektorns skuld kvartalsvis statistik kommer att publicera information om statsborgen

16.6.2017 Prisindexet för offentliga utgifter har reviderats

 

 

 

Senast uppdaterad 23.10.2017