Kontaktinformation

Statistikcentralen

Informationstjänst

Informationstjänsten hjälper till att hitta statistisk information och sakkunniga, besvarar frågor som gäller statistik och tillhandahåller rådgivning om Statistikcentralens tjänster.

Registratorskontoret

Registratorskontoret betjänar den administrativa brevväxlingen och tar emot alla ansökningar, uttalanden och svar på offerter som är riktade till Statistikcentralen samt ger information i dessa ärenden.

Kommunikation

Kommunikationen tillhandahåller nyhets- och aktualitetstjänster. Då frågorna klart gäller statistisk information fås svar snabbast via informationstjänsten.

Senast uppdaterad 9.7.2021