Synpunkter

Med den här blanketten kan du lämna dina synpunkter till Statistikcentralen; förbättringsförslag, kritik eller tack.

Synpunkternas karaktär * Fråga Förslag till utveckling Tack Kritik

Dina synpunkter *
Namn:
Företag eller motsvarande:
E-post:
Telefon:
Jag önskar få svar: Per e-post Per telefon
* Pakollinen tieto Obs! Kom ihåg att ge dina kontaktuppgifter om du vill ha svar.