Tiedote 5.12.2011

Liikenteen tietopaketti ilmestynyt

Liikennetilastojen kokoomateos Liikennetilastollinen vuosikirja 2011 on ilmestynyt. Tilastokeskuksen julkaisema teos sisältää taulukoita ja kuvioita tie-, rautatie-, vesi-, ilma- ja tietoliikenteestä, kaikkien liikennemuotojen yhteistaulukoita sekä kansainvälistä vertailua. Kirjassa on uusimpien vuositietojen lisäksi pitkiä aikasarjoja sekä aluetietoa.

Tiedot ovat peräisin Tilastokeskuksen lisäksi muun muassa VR-yhtymältä, Liikennevirastosta, Liikenteen turvallisuusvirastosta (Trafi), Finavialta ja Viestintävirastosta. Liikennetilastollinen vuosikirja on suomen- ja englanninkielinen.

Poimintoja kirjan sisällöstä:

 • Vuonna 2010 kotimaan liikenteessä ajetuista 77 993 miljoonasta henkilökilometristä 83 prosenttia tehtiin henkilöautoilla, 10 prosenttia linja-autoilla, 5 prosenttia junalla ja 2 prosenttia muilla kulkuvälineillä.
 • Suomen ajoneuvorekisterissä oli vuoden 2010 lopussa 2 877 484 henkilöautoa, 226 877 moottoripyörää ja 259 889 mopoa. Henkilöautojen määrä lisääntyi 4, moottoripyörien 5 ja mopojen 8 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.
 • Vuonna 2010 rekisteröitiin uusia henkilöautoja 111 989 eli 24 prosenttia enemmän kuin vuonna 2009. Uusista henkilöautoista oli bensiinikäyttöisiä 58 prosenttia ja dieselkäyttöisiä 42 prosenttia.
 • Vuonna 2010 tieliikenteessä kuoli 272 henkilöä. Kuolleita oli 2,5 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Tieliikenteessä loukkaantuneiden määrä väheni 5 prosenttia.
 • Vuonna 2010 rautateiden tasoristeyksiä oli jäljellä vielä 3 172. Tasoristeysten määrä on vuodesta 1990 vähentynyt 2 564:llä.
 • Rautateiden matkustajaliikenteessä kuljetettiin vuonna 2010 lähes 70 miljoonaa matkustajaa – näistä Helsingin seudun lähiliikenteessä lähes 56 miljoonaa matkustajaa.
 • Rautateillä vuonna 2010 kuljetetusta tavaramäärästä oli puuta sekä puu- ja paperiteollisuus-tuotteita lähes 60 prosenttia.
 • Ulkomaan meriliikenteessä kuljetettiin vuonna 2010 yli 17 miljoonaa matkustajaa, 3,4 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna. Viroon suuntautuvassa liikenteessä matkustajia oli lähes 7 miljoonaa ja Ruotsiin suuntautuvassa liikenteessä yli 9 miljoonaa.
 • Suomeen tuotiin meritse vuonna 2010 yli 13 miljoonaa tonnia raakaöljyä ja muita öljytuotteita. Suomesta vietiin meritse lähes 15 miljoonaa tonnia sahatavaraa ja muita puujalosteita.
 • Vuonna 2010 Suomesta lähti tilauslennoilla 0,8 miljoonaa ja reittilennoilla 5,2 miljoonaa matkustajaa. Matkustajamäärä lisääntyi tilauslennoilla 3 ja reittilennoilla 6 prosenttia edellisvuodesta. Tilauslennoilla lennettiin useimmin Espanjaan ja reittilennoilla Saksaan.
 • Vuodesta 1990 vuoteen 2010 kotimaan lentomatkat kallistuivat 161 prosenttia, junamatkat 108 prosenttia ja pitkät linja-automatkat 98 prosenttia. Kuluttajahinnat nousivat vastaavana aikana 41 prosenttia.
 • Vuonna 2010 matkapuhelinliittymiä oli tuhatta asukasta kohden Ranskassa 997, Venäjällä 1 663 ja Suomessa 1 564.

Lähde: Liikennetilastollinen vuosikirja 2011. Tilastokeskus. Hinta 75 euroa.

Lisätietoja: Taru Tamminen 09 1734 2243, Irmeli Segerholm 09 1734 3219, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Tilaukset: Tilastokeskuksen myyntipalvelu 09 1734 2011, myynti@tilastokeskus.fi.