Julkaistu: 26.2.2014

Suomessa lasten toimeentulo on eurooppalaisittain turvattua

  1. Kotitalousrakenteet poikkeavat eri osissa Eurooppaa
  2. Kahden huoltajan lapsiperheissä tulotaso on hyvä
  3. Pienituloisuusaste matalin Pohjoismaissa
  4. Lasten kokema aineellinen puute yleisintä itäisessä ja eteläisessä Euroopassa
  5. Elintasoeroja idän ja pohjoisen välillä
  6. Yleisimmin puutteita harrastusmahdollisuuksissa
  7. Suomalaislapset verraten hyvässä asemassa
  8. Lähteet

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Pienituloisuusaste matalin Pohjoismaissa

Pienituloisuusaste kuvaa pieni- ja keskituloisten välisiä tuloeroja niin, että pienituloiseksi lasketaan ne henkilöt, jotka kuuluvat kotitalouteen, joiden kulutusyksikkökohtaiset tulot ovat alle 60 prosenttia mediaanitulosta. Yhden huoltajan perheiden lasten ja nuorten suhteellinen pienituloisuus on Suomessa vähäisempää kuin muualla Euroopassa. Yleisesti Euroopan maissa yhden huoltajan kanssa asuvien lasten pienituloisuusasteet ovat 30 ja 48 prosentin välissä. Vain Kypros, Tanska ja Norja pääsevät alle 20 prosentin pienituloisuusasteisiin. Suomessa osuus on 24 prosenttia. Kahden huoltajan lapsiperheiden pienituloisuusaste on matalin pohjoismaissa, 6–10 prosenttia ja korkein Romaniassa, 30 prosenttia. (Taulukko 1.)

Taulukko 1. Lasten pienituloisuusasteet erityyppisissä kotitalouksissa eräissä Euroopan maissa vuonna 2010. Prosenttia ryhmän lapsista

  Lasten pienituloisuus-aste yhteensä % 1 huoltajan perheessä % 2 huoltajan perheessä % Lapset muissa lapsitalouksissa1%
Norja 8,6 19,6 6,2 7,0
Tanska 9,7 19,4 6,9 18,4
Islanti 10,7 30,0 7,5 4,2
Kypros 10,9 14,2 11,3 8,5
SUOMI 11,6 23,6 10,0 6,5
Ruotsi 13,6 35,6 9,4 9,5
Itävalta 14,3 25,8 13,2 12,2
Alankomaat 14,4 35,2 11,2 17,0
Tsekki 14,9 38,2 12,3 9,2
Belgia 16,7 38,8 10,8 20,9
Sveitsi 16,8 31,6 14,5 18,9
Iso-Britannia 18,6 34,3 15,5 13,8
Ranska 18,7 35,5 15,1 22,3
Slovakia 19,4 29,9 19,1 17,7
Luxemburg 19,6 45,8 16,8 18,5
Viro 19,9 38,3 15,8 20,9
Malta 20,4 45,6 20,8 13,9
Unkari 21,7 32,0 20,3 20,7
Portugali 22,2 29,0 20,3 25,1
Puola 22,3 35,0 21,4 21,9
Kreikka 24,4 48,1 23,2 25,8
Latvia 24,6 42,1 20,4 22,2
Liettua 25,1 45,7 22,8 16,9
Bulgaria 25,8 32,9 21,3 29,3
Italia 25,9 37,5 24,4 26,5
Espanja 26,8 41,6 25,7 26,4
Romania 30,6 42,1 30,3 30,0

1 Muiden lapsitalouksien lukumäärä vaihtelee maittain (ks. kuvio 1), ja luvut voivat olla epäluotettavia maissa, joissa niitä on vähän. Maat, joissa muita lapsitalouksia on vähemmän kuin 5 prosenttia, on merkitty harmaalla.

Lähde: Eurostat. EU-SILC, User Database 2011. Suomen tiedot tietokantaan on tuotettu tulonjakotilastosta. Kirjoittajan laskelmat.

Myös toimeentulo-ongelmista kärsitään Suomessa ja muissa Pohjoismaissa muuta Eurooppaa harvemmin. Vain 8,5 prosenttia suomalaisista lapsista asuu perheissä, joissa on suuria tai jonkinasteisia toimeentulo-ongelmia. Myös yhden huoltajan kanssa asuvat lapset kärsivät toimeentulo-ongelmista muuta Eurooppaa vähemmän. Yleisimpiä toimeentulo-ongelmat ovat kreikkalaislapsilla, joista kaksi kolmesta elää toimeentulo-ongelmaisessa perheessä. Myös muissa itäisen ja eteläisen Euroopan maissa lapset kokevat paljon toimeentulo-ongelmia. (Taulukko 2.)

Taulukko 2. Vaikeuksin tai suurin vaikeuksin toimeen tulevissa perheissä asuvien lasten osuus huoltajien lukumäärän mukaan EU-maissa vuonna 20101. Prosenttia

  Kaikki lapsitaloudet % 1 huoltajan perheiden lapset % 2 huoltajan perheiden lapset % Lapset muissa perheissä %
SUOMI 8,5 25,0 6,2 5,6
Norja 9,4 22,6 6,1 15,9
Ruotsi 9,8 24,0 6,9 8,5
Tanska 12,1 32,2 7,7 9,2
Luxemburg 12,1 31,0 10,0 12,2
Alankomaat 14,3 40,4 10,0 20,1
Sveitsi 16,5 25,9 15,2 17,2
Itävalta 17,2 34,8 15,2 15,6
Iso-Britannia 22,1 36,7 18,2 23,0
Belgia 23,2 49,8 15,4 31,9
Viro 27,0 45,4 21,8 33,0
Ranska 27,4 46,9 22,9 35,4
Islanti 29,0 48,2 25,3 25,8
Espanja 29,4 45,5 26,2 38,5
Slovakia 32,2 51,1 27,4 38,9
Tsekki 33,0 55,5 28,2 38,6
Puola 33,4 57,0 30,0 35,6
Liettua 35,9 57,5 28,4 43,0
Malta 39,9 58,6 34,0 52,7
Italia 42,9 51,0 40,7 48,4
Portugali 45,7 57,9 40,7 56,9
Romania 53,1 69,6 50,3 56,4
Kypros 59,1 75,0 55,3 64,0
Latvia 60,5 71,8 56,3 61,2
Bulgaria 63,3 77,5 58,2 66,4
Unkari 63,9 79,1 59,1 69,8
Kreikka 65,3 79,7 63,8 72,1

1 Muiden lapsitalouksien lukumäärä vaihtelee maittain (ks. kuvio 1), ja luvut voivat olla epäluotettavia maissa, joissa niitä on vähän. Maat, joissa muita lapsitalouksia on vähemmän kuin 5 prosenttia, on merkitty harmaalla.

Lähde: Eurostat. EU-SILC, User Database 2011. Suomen tiedot tietokantaan on tuotettu tulonjakotilastosta.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 26.2.2014