Julkaistu: 26.5.2014

Kuinka monta meitä on? Väestön laskemisessa on omat haasteensa

  1. Väestön tilastointijärjestelmät ja väestölaskennat
  2. Väestön de facto ja de jure -käsitteet
  3. Kansalliset olosuhteet ja käytettävissä olevat menetelmät vaikuttavat väestökäsitteeseen
  4. Epävarmuustekijöitä
  5. Arviot väestömäärän luotettavuudesta
  6. Kansainvälisen väestömääritelmän yhtenäistämiseen pyritään
  7. Lähteet

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Väestön de facto ja de jure -käsitteet

Väestölaskennoissa pyritään siis kattamaan jonkin alueen koko väestö. Käytännössä väestölaskennan pohjana on kaksi eri väestökäsitettä: de jure ja de facto -väestö. Käsitteet eroavat toisistaan siinä, keiden katsotaan kuuluvan jonkin tietyn alueen väestöön.

De jure -väestö viittaa alueen "lailliseen" väestöön ja se käsittää alueella normaalisti ja vakituisesti (kirjoilla olevan) asuvan väestön. Tämä tarkoittaa, että väestöön kuuluviksi katsotaan henkilöt, jotka kuuluvat alueen vakinaiseen väestöön, ja jotka ovat paikalla väestölaskentahetkellä, sekä sen lisäksi alueen väestölaskentahetkellä tilapäisesti poissaolevan vakinaisen väestön.

De facto -väestökäsitteen mukaan väestöön luetaan kaikki väestölaskentahetkellä alueella olevat henkilöt. Se käsittää alueen vakinaisen väestön, joka on paikalla väestölaskentahetkellä, sekä myös tilapäisesti alueella läsnä olevan väestön, jonka varsinainen kotipaikka on muualla. Tällaisia henkilöitä ovat esimerkiksi varusmiehet, kauppamatkustajat ja opiskelijat; joissakin maissa jopa turistit kuuluvat tähän ryhmään.

Käytännössä useimmat maat eivät voi eivätkä haluakaan käyttää puhtaasti kumpaakaan käsitettä kansallisista olosuhteista johtuen. Useissa maissa rekisteritiedot ovat niin puutteelliset, että ne eivät sisällä koko väestöä. Monista maista keskitetty väestörekisteri puuttuu kokonaan. Myöskään de facto -käsite ei ole käyttökelpoinen, koska se on liian herkkä esim. kausivaihtelulle. Myös väestölaskentalomakkeen täyttäminen tai käyntihaastattelu esimerkiksi turisteille on hyötyyn nähden kohtuuttoman kallista tai kielen vuoksi mahdotonta.

UNECE on tehnyt jäsenmailleen kyselyn vuoden 2010 väestölaskennoista käytetyistä käsitteistä. Oheisessa taulukossa on selvennetty, miten erilaiset väestökäsitteet ja niiden muodostuminen on määritelty eri maissa.

Taulukko 1. Erilaiset väestökäsitteet ja niiden määrittelemiseksi käytetyt kriteerit UNECE:n jäsenmaissa vuoden 2010 väestölaskennoissa.

Henkilö läsnä väestö-laskentapäivänä Henkilö on asunut maassa Tarkoituksena asua maassa pysyvästi Laillinen oikeus asua maassa Löytyy rekis-tereistä Viite-ajan-jakso
Vakinaisesti asuva x x Vuosi
De facto/present x Ei
De jure/(national) x Ei
Aiempi vakinainen asuminen x Vuosi
Rekisteröity asuminen x Ei
Laillisesti maassa asuva x x Vuosi
Laillisesti läsnä maassa x x Ei
Laillisesti rekisteröity x x Ei
Vakinaisesti asuva ja läsnäoleva x x x Vuosi

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 26.5.2014