Julkaistu: 26.5.2014

Kuinka monta meitä on? Väestön laskemisessa on omat haasteensa

  1. Väestön tilastointijärjestelmät ja väestölaskennat
  2. Väestön de facto ja de jure -käsitteet
  3. Kansalliset olosuhteet ja käytettävissä olevat menetelmät vaikuttavat väestökäsitteeseen
  4. Epävarmuustekijöitä
  5. Arviot väestömäärän luotettavuudesta
  6. Kansainvälisen väestömääritelmän yhtenäistämiseen pyritään
  7. Lähteet

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Kansalliset olosuhteet ja käytettävissä olevat menetelmät vaikuttavat väestökäsitteeseen

Perinteisessä väestölaskennassa on yleensä pyritty de facto -väestön laskemiseen tiettynä ajankohtana. Käytännössä kansalliset olosuhteet määrittävät käytetyn väestökäsitteen. Myös käytössä oleva laskentamenetelmä vaikuttaa käsitteeseen.

Rekisteripohjaisessa laskennassa käytössä on periaatteessa de jure -määritelmä, koska tietolähde on rekisteri. Rekisteröintikäytännöistä riippuen tämä voi olla hyvin lähellä myös de facto -käsitettä. Suomessa rekisteriviranomaiset rekisteröivät yleensä todellisia olosuhteita, kuten lainsäädäntö edellyttää. Kansainvälisesti on melko yleistä, että rekisteröity laillinen asuinpaikka ei edellytä henkilön todella asuvan kyseisessä osoitteessa.

Koska väestölaskennassa käytetyt väestökäsitteet eroavat eri maissa, on kansainvälisissä suosituksissa ohjeita siitä, miten erot tulisi kuvata. Väestölaskennan laatuselosteissa pitää olla yksityiskohtainen kuvaus käytetystä rajauksesta lukuisien erityisryhmien osalta.

Tällaisia ryhmiä, joiden kuuluminen väestöön ei ole itsestään selvää, ovat esimerkiksi paimentolaiset tai sellaiset väestöryhmät, jotka asuvat erittäin vaikeakulkuisilla alueilla. Nämä voivat olla esimerkiksi vuoristoseutuja alueilla, joihin väestölaskijat eivät pääse. Muina ryhminä mainitaan mm. sotilaat ja diplomaatit ja heidän perheensä, jotka asuvat ulkomailla sekä kauppiaat, merimiehet ja kalastajat, jotka ovat merillä laskenta-ajankohtana.

Ylipäätään toisessa maassa työskentelevät voivat olla vaikeasti laskettavia, koska he eivät ole paikalla väestölaskenta-ajankohtana. Rajauksen haasteena ovat myös muiden maiden asukkaat, kuten maassa olevat ulkomaiset sotilaat ja diplomaatit sekä ulkomaiset kausityöntekijät tai muut rajan yli pendelöivät ulkomaiset työntekijät. Ylipäänsä tilapäisesti maassa työskentelevät ja oleskelevat voidaan käsitellä eri tavoin eri maiden väestölaskennassa. Yhtenä erityisryhmänä mainitaan vielä pakolaiset pakolaisleireillä.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 26.5.2014