Julkaistu: 8.12.2014

Asumisen kalleus pääkaupunkiseudulla selittää alueellisia kulutuseroja

  1. Helsinki-Uudenmaan suuralueella kulutetaan eniten
  2. Asuminen selittää nykyisin suuren osan alueiden välisistä kulutuseroista
  3. Tuloerot selittävät suuren osan alueellisista kulutuseroista
  4. Pääkaupunkiseudun asuntojen nopea hintojen nousu, alueelliset tuloerot ja kulutustarjonnan muutokset erojen taustalla
  5. Lähteet

Koko dokumentti yhdellä sivulla


Lähteet

DiNardo, John & Fortin, Nicole, M. & Lemieux, Thomas 1996. Labor Market Institutions and the Distribution of Wages. 1973−1992: A Semiparametric Approach. Econometrica, 64, 5.

Tilastokeskus. Kotitalouksien kulutus. http://tilastokeskus.fi/til/ktutk/index.html.

 

1 Yksilöllisen kulutuksen käyttötarkoituksen mukainen luokittelu (COICOP-luokitus) sisältää kaksitoista kulutuksen pääryhmää, jotka tässä artikkelissa on yhdistelty seitsemäksi pääryhmäksi. Kts. http://tilastokeskus.fi/meta/luokitukset/coicop/011-2013/index.html.

2 Menetelmä tasoittaa erot väestön jakautumisessa eri tulodesiileihin, mutta desiiliryhmien sisäisiä eroja ei pyritä eliminoimaan esimerkiksi painottamalla aineisto siten, että jokaiselle alueelle saataisiin laskettua samat keskiarvotulot.

Alkuun Edellinen Seuraava


Päivitetty 8.12.2014