Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot

Tuottaja: Tilastokeskus
Tilaston kotisivu: http:// www.stat.fi/til/opiskt/
Aihealue: Koulutus
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Kyllä

Kuvaus

Tilastokeskus laatii perusasteen jälkeisestä tutkintotavoitteisesta koulutuksesta tilastoa, josta saadaan kokonaiskuva tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijoista ja tutkinnoista. Lukiokoulutus, ammatillinen koulutus, ammattikorkeakoulukoulutus ja yliopistokoulutus ovat tilastossa mukana yhtenäisin käsittein ja luokituksin. Tilastossa on tietoja mm. opiskelijoiden ja tutkinnon suorittaneiden iästä, liikkuvuudesta, kansalaisuudesta ja äidinkielestä. Tilasto perustuu henkilöittäiseen aineistoon, johon on mahdollista liittää muuta henkilöpohjaista tietoa. Tilastolain mukaisesti tilaston perustana olevat henkilötiedot ovat salaisia. Niistä tehdyt tilastot ovat pääsääntöisesti julkisia.

Tilasto tehdään vuosittain.

Tietosisältö

Tilastossa on tietoja perusasteen jälkeisen tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijoista ja tutkinnoista.

Käytetyt luokitukset

koulutus, opiskelijat, tutkinnot, tutkinnon suorittaneet, ikä, liikkuvuus, kansalaisuus, äidinkieli

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähde

Tilastokeskus kerää koulutuksen järjestäjien kautta henkilöittäiset opiskelija- ja tutkintotiedot kaikista tutkintoon johtavista koulutuksista. Tiedot kerätään sähköisesti internetin kautta.

Tiedonkeruut

Päivitystiheys

Tilasto tuotetaan vuosittain.

Valmistumis- tai julkistamisaika

Tiedot valmistuvat marraskuussa.

Aikasarja

Opiskelijatietoja on tuotettu vaihtelevasti koulutussektorista riippuen (ks. ammatillinen koulutus, ammattikorkeakoulukoulutus, lukiokoulutus, yliopistokoulutus). Kaikki koulutussektorit kattava henkilöpohjainen opiskelijatiedonkeruu ja ennakkotiedonkeruu aloitettiin vuonna 1999. Tutkintotietoja on saatavissa tutkintorekisteristä vuodesta 1971 lähtien.

Asiasanat

kansalaisuus, koulutus, opiskelijat, oppilaitokset, tutkinnon suorittaneet, tutkinnot, ulkomaalaiset

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/opiskt/yht.html


Päivitetty 06.09.2019