Puun energiakäyttö

Tuottaja: Luonnonvarakeskus
Tilaston kotisivu SVT-portaalissa: http:// www.stat.fi/til/ppaet/
Aihealue: Maa-, metsä- ja kalatalous
Sivuavat aihealueet:
Tilasto kuuluu Suomen viralliseen tilastoon (SVT): Kyllä
Tilasto kuuluu Euroopan tilastojärjestelmään (ESS): Ei

Kuvaus

Tilastossa julkaistaan vuosittain kiinteiden puupolttoaineiden käyttö energiantuotantoon Suomen lämpö- ja voimalaitoksissa. Lisäksi esitetään metsähakkeen raaka-ainelähteet ja ulkomaisen metsähakkeen osuus. Tilasto kattaa myös tiedot puupellettien kotimaan tuotannosta ja kulutuksesta sekä ulkomaankaupasta.

Asiasanat

metsätalous, energia, energialähteet, puupolttoaineet, hake, pelletit

Yhteystiedot

http://tilastokeskus.fi/til/ppaet/yht.html


Päivitetty 13.09.2016