Energianvändningen av trä

Producent: Naturresursinstitutet
Ingångssida: http:// www.stat.fi/til/ppaet/index_sv.html
Ämnesområdet: Jord- och skogsbruk samt fiske
Tangerande ämnesområde:
Finlands officiella statistik (FOS): Ja
Europeiska statistiksystemet (ESS): Nej

Beskrivning

I statistiken publiceras den årliga användningen av fasta vedbränslen i energiproduktionen i värme- och kraftverk i Finland. Dessutom presenteras skogsflisets råvarukällor och det utländska flisets andel. Statistiken omfattar även information om den inhemska pelletsproduktionen och -förbrukningen och om utrikeshandeln av pellets.

Nyckelord

skogsbruket, energi, energikällor, vedbaserade bränslen, flis, pellets

Kontaktinformation

http://tilastokeskus.fi/til/ppaet/yht_sv.html


Senast uppdaterad 13.09.2016