Kansallisen tutkimusaineistojen etäkäyttöjärjestelmän pilotointi

Hankkeessa luodaan ja pilotoidaan tietoturvallinen etäkäyttöjärjestelmä, jonka kautta voidaan käyttää ja yhdistellä useiden eri viranomaisten aineistoja. Hankkeessa kehitetään rajapinta aineistojen siirtoon aineiston toimittajan ja palveluoperaattorin välille. Samalla kasvatetaan eri viranomaisten tarjoamien valmisaineistojen määrää.

Toteutus

Tilastokeskus (TK) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ovat päättäneet lähteä yhteenliittymänä palveluoperaattorin esituotantohankkeen toteutukseen osana Sitran Isaacus-hanketta.

Tavoitteet

  • Hankkeen kautta edistetään eri viranomaisten hallinnoimien yksilötason aineistojen tutkimuskäyttöä.
  • Hankkeen lopputuloksena saadaan entistä laajempia tutkimusaineistoja tietoturvallisemmin käyttöön entistä nopeammin.
  • Hanke edistää viranomaisten edellytyksiä entistä tiiviimpään yhteistyöhön tutkimusaineistojen luovutusprosessissa.
  • Hankkeen osana rakennetaan yhteinen, kansallinen etäkäyttöjärjestelmä perustuen Tilastokeskuksessa vuonna 2008 käynnistettyyn etäkäyttöjärjestelmäkehitykseen.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Valtteri Valkonen, p. 029 551 3431, etunimi.sukunimi@tilastokeskus.fi