Uusi toimialaluokitus otetaan käyttöön Aloittaneet ja lopettaneet yritykset -tilastossa vuoden 2009 heinäkuun julkistuksessa

Suomessa otetaan käyttöön vuonna 2009 uusi tilastollinen toimialaluokitus TOL 2008. Yleistä informaatiota siirtymästä on TOL 2008 -sivulla. Itse TOL 2008 -luokituksesta, sen sisällöstä ja luokitusperiaatteista kerrotaan lähemmin Tilastokeskuksen luokitussivuilla.

Tässä tilastossa luokitus otetaan käyttöön vuoden 2009 ensimmäisen neljänneksen tietoja sisältävässä Aloittaneet ja lopettaneet yritykset -tilasto-julkistuksessa heinäkuussa 2009. Tällöin tietokantapalveluihin lisätään TOL 2008:n mukaiset tiedot. Uusi TOL 2008:n mukainen aikasarja alkaa vuodesta 2005.

TOL 2002:n mukaisia tietoja julkaistaan vielä vuoden 2009 osalta. Tilaston kotisivuilla ja tietokantapalveluissa säilytetään saatavilla myös TOL 2002:n mukaiset tiedot.


Päivitetty 4.2.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Aloittaneet ja lopettaneet yritykset [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-0660. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.9.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/aly/aly_2009-02-04_uut_001.html