Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Ansiotasoindeksi 2020, 3. vuosineljännes

Liitetaulukko 6. Säännöllisen ansion indeksi 2005=100 toimialoittain (TOL 2008)

  2009 2010/1 2010/2 2010/3 2010/4 2010 2011/1* 2011/2*
Toimiala                
A Maa- ja metsätalous 114,7 116,7 117,5 118,1 118,5 117,7 118,9 120,6
Tuntipalkkaiset 115,4 117,1 117,8 118,5 117,6 117,7 118,5 118,8
Kuukausipalkkaiset 114,3 116,6 117,4 117,9 118,9 117,7 119,1 121,4
C Teollisuus 115,4 116,5 116,8 117,2 119,2 117,5 119,2 120,1
Tuntipalkkaiset 114,5 115,5 115,7 116,3 118,6 116,5 118,2 119,4
Kuukausipalkkaiset 116,5 117,8 118,1 118,3 119,9 118,5 120,3 121,0
10-11 Elintarviketeollisuus 117,8 119,7 120,5 121,4 122,5 121,0 122,8 124,4
Tuntipalkkaiset 117,6 119,3 119,9 120,9 121,6 120,4 121,8 123,6
Kuukausipalkkaiset 117,9 120,0 120,9 121,8 123,4 121,5 123,6 125,1
13-15 Tekstiili- vaatetus- ja nahkateollisuus 117,0 118,2 119,0 117,5 115,9 117,7 116,3 118,4
Tuntipalkkaiset 116,6 117,8 118,7 116,6 114,5 116,9 114,8 116,9
Kuukausipalkkaiset 118,1 119,2 119,7 119,8 119,6 119,6 120,2 122,0
16 Sahateollisuus 115,0 117,0 117,7 118,1 119,9 118,2 120,2 120,6
Tuntipalkkaiset 112,9 115,0 115,9 116,4 118,6 116,5 118,9 119,1
Kuukausipalkkaiset 119,9 121,9 122,3 122,5 123,1 122,4 123,5 124,3
17 Paperi ja kartonkiteollisuus 115,2 116,3 116,8 117,0 117,4 116,9 117,7 120,3
Tuntipalkkaiset 114,6 115,5 116,0 116,4 116,9 116,2 117,1 120,1
Kuukausipalkkaiset 116,6 117,8 118,5 118,4 118,5 118,3 119,0 120,8
19-22 Kemian teollisuus 116,5 117,5 118,0 118,9 119,6 118,5 120,0 121,9
Tuntipalkkaiset 114,0 114,5 115,0 116,1 117,1 115,7 117,4 119,9
Kuukausipalkkaiset 119,7 121,0 121,6 122,4 122,6 121,9 123,0 124,3
23 Mineraalituotteiden valmistus 120,5 120,9 120,6 121,7 122,8 121,5 123,4 126,2
Tuntipalkkaiset 121,8 121,3 120,7 122,1 123,4 121,9 124,1 127,0
Kuukausipalkkaiset 117,1 119,7 120,2 120,7 121,1 120,4 121,8 124,2
24-30 Metalliteollisuus 114,6 115,4 115,5 115,7 118,6 116,3 118,3 118,6
Tuntipalkkaiset 113,5 114,1 114,1 114,6 118,5 115,4 117,3 117,6
Kuukausipalkkaiset 115,4 116,4 116,6 116,6 118,7 117,1 119,0 119,4
24 Metallien jalostuksen tuntipalkkaiset 111,9 112,5 111,7 112,9 117,5 113,7 116,3 116,5
25 Metallituotteiden valmistuksen tuntipalkkaiset 116,0 116,4 115,6 116,6 121,1 117,4 119,9 120,1
26-27 Sähköteknisen teollisuusen tuntipalkkaiset 113,0 114,0 114,7 115,2 119,2 115,8 118,0 118,2
28-30 Kone-, laite ja kulkuneuvoteollisuuden tp. 113,4 113,8 113,9 113,8 117,2 114,7 116,0 116,2
31 Huonekalujen valmistus 114,5 116,9 117,1 117,6 118,6 117,5 119,8 120,6
Tuntipalkkaiset 113,6 116,1 116,3 116,9 117,9 116,8 119,3 120,1
Kuukausipalkkaiset 119,2 121,0 121,1 121,5 122,7 121,6 122,9 123,2
D Sähkö- kaasu- ja lämpöhuolto 116,4 119,0 119,0 119,5 119,9 119,3 120,7 121,7
Tuntipalkkaiset 112,3 114,4 113,8 114,2 115,1 114,4 115,8 116,2
Kuukausipalkkaiset 118,2 121,0 121,4 121,8 122,0 121,6 122,9 124,2
E Vesi- ja jätehuolto 121,3 123,2 123,6 124,4 125,3 124,1 125,6 126,8
Tuntipalkkaiset 112,6 115,1 115,4 115,8 116,5 115,7 116,5 118,1
Kuukausipalkkaiset 122,2 124,0 124,5 125,3 126,3 125,0 126,6 127,8
F Rakentaminen 120,0 121,3 121,0 121,5 123,1 121,7 123,6 125,6
Tuntipalkkaiset 119,4 120,3 119,7 120,0 121,8 120,4 122,4 124,1
Kuukausipalkkaiset 121,3 123,5 124,1 125,1 126,2 124,7 126,6 129,0
G Kauppa 115,5 117,2 118,1 118,8 120,4 118,6 120,8 123,6
Tuntipalkkaiset 114,5 116,7 117,1 117,6 119,9 117,8 120,3 121,0
Kuukausipalkkaiset 115,5 117,3 118,2 118,8 120,4 118,7 120,8 123,7
45 Moottoriajoneuvojen kauppa ja huolto 113,2 114,3 114,7 115,0 117,1 115,3 117,5 118,3
Tuntipalkkaiset 114,5 116,8 117,1 117,7 120,0 117,9 120,4 121,2
Kuukausipalkkaiset 112,8 113,5 113,8 114,1 116,1 114,4 116,4 117,2
46-47 Tukku- ja vähittäiskauppa 115,9 117,8 118,7 119,5 121,0 119,2 121,4 124,5
H Kuljetus ja varastointi 119,7 122,0 122,4 122,2 122,9 122,4 123,5 124,5
Tuntipalkkaiset 120,4 122,5 123,0 122,6 123,1 122,8 123,7 124,8
Kuukausipalkkaiset 119,0 121,4 121,8 121,9 122,8 122,0 123,2 124,1
49-51 Kuljetus 119,5 121,9 122,3 122,7 123,7 122,7 124,1 125,1
Tuntipalkkaiset 120,6 123,4 124,0 124,9 125,9 124,6 126,3 127,3
Kuukausipalkkaiset 118,2 120,2 120,2 120,2 121,1 120,4 121,6 122,5
52 Varastointi ja liikennettä palveleva toiminta 120,6 122,8 123,5 122,7 122,9 123,0 123,4 124,7
Tuntipalkkaiset 129,7 126,7 127,4 121,1 118,8 123,5 120,0 123,6
Kuukausipalkkaiset 118,6 121,9 122,7 123,0 123,8 122,9 124,2 125,0
I Majoitus ja ravitsemistoiminta 113,9 116,3 117,3 117,8 118,3 117,4 118,6 121,2
J Informaatio ja viestintä 115,9 118,9 119,5 120,2 121,6 120,0 122,2 122,9
61 Televiestintä 120,4 122,7 123,1 123,9 125,9 123,9 126,2 126,5
Tuntipalkkaiset 122,4 123,3 121,7 123,0 124,7 123,2 125,4 125,7
Kuukausipalkkaiset 120,0 122,6 123,4 124,1 126,1 124,1 126,4 126,6
62-63 Tietopalvelutoiminta ja ohjelmistot 116,0 118,6 118,6 119,0 120,3 119,1 121,3 121,5
K Rahoitus ja vakuutus 119,2 121,3 122,1 123,0 124,7 122,8 124,9 125,9
64,66 Rahoitus 119,5 121,5 122,1 123,2 124,8 122,9 125,0 125,8
65 Vakuutus 118,2 120,7 121,8 122,5 124,2 122,3 124,6 126,3
L Kiinteistöalan toiminta 120,9 123,9 125,1 125,8 127,7 125,6 129,9 131,2
M Ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta 116,8 119,3 119,6 119,8 120,9 119,9 121,7 122,5
69-70 Lakiasiat, laskentatoimi ja konsultointi 119,3 122,3 122,6 122,8 124,3 123,0 125,2 125,6
71-72 Tekniset palvelut, tutkimus ja kehittäminen 117,3 119,8 120,1 120,3 121,4 120,4 122,2 123,0
N Hallinto- ja tukipalvelutoiminta 116,0 118,1 118,8 119,3 120,0 119,0 121,2 122,1
Tuntipalkkaiset 114,6 115,4 115,9 115,9 116,1 115,8 117,7 118,2
Kuukausipalkkaiset 116,7 119,3 120,1 120,7 121,6 120,4 122,7 123,9
O Julkinen hallinto ja maanpuolustus 119,1 122,1 123,0 123,6 124,5 123,3 125,3 126,8
841 Julkinen hallinto 119,0 122,3 123,2 123,8 124,7 123,5 125,4 126,9
842 Maanpuolustus ja järjestystoimi 119,3 122,3 123,2 123,8 124,6 123,5 125,7 127,1
P Koulutus 118,1 120,7 120,9 121,2 121,8 121,2 122,0 123,9
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 116,5 119,7 120,2 120,6 121,4 120,5 121,5 123,0
86 Terveydenhuoltopalvelut 117,1 120,2 120,6 121,1 121,8 120,9 121,9 123,6
87-88 Sosiaalipalvelut 115,8 119,0 119,6 120,1 120,8 119,9 120,9 122,3
R Taiteet, viihde ja virkistys 113,9 116,8 117,1 117,4 118,4 117,4 118,6 120,3
S Muu palvelutoiminta 116,2 118,4 119,3 119,8 120,4 119,5 120,7 122,4
9491 Seurakunnat 114,6 116,4 117,1 117,7 118,0 117,3 118,2 120,0

Lähde: Ansiotasoindeksi 2011, 2. neljännes, Tilastokeskus

Lisätietoja: Annina Rouvinen (09) 1734 3246, Harri Nummila (09) 1734 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Kari Molnar


Päivitetty 24.8.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ansiotasoindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3737. 2. vuosineljännes 2011, Liitetaulukko 6. Säännöllisen ansion indeksi 2005=100 toimialoittain (TOL 2008) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.11.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ati/2011/02/ati_2011_02_2011-08-24_tau_006_fi.html