Suomen virallinen tilasto

Ansiotasoindeksi

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Palkansaajien ansiot nousivat tammi-maaliskuussa 0,3 prosenttia
30.5.2017
Korjaus: Liitetaulukkoa 11 on korjattu 2.6.2017.

Seuraava julkistus:
30.8.2017

Kuvaus: Palkansaajien säännölliseltä työajalta maksettavien ansioiden kehitystä mittaava indeksi, joka sisältää tulospalkkiot ja sopimuksiin perustuvat kertaerät. Tulospalkkiot ja työehtosopimuksiin perustuvat kertaluonteiset erät on kirjattu kalenterivuosittaisina keskiarvoina vuoden kullekin neljännekselle. Ansiotasoindeksissä mitataan määrältään vakioidun työpanoksen kehitystä, joten siinä ei ole mukana yli- ja lisätöiden vaikutusta.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: ammatit, ansiokehitys, ansiotaso, ansiotasoindeksi, indeksit, julkinen sektori, keskipalkka, palkansaajat, palkat, toimialat.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Ansiotasoindeksin tietokantataulukoita päivitetään 30.5.2017 julkistuksen jälkeen
30.5.2017
Ansiotasoindeksi julkaistiin 30.5.2017 uudella perusvuodella 2015=100.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ansiotasoindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3737. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.8.2017].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ati/index.html

Jaa