Finlands officiella statistik

Förtjänstnivåindex

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Löntagarnas löner steg med 2,2 procent
6.2.2019
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg löntagarnas nominella löner med 2,2 procent i genomsnitt under fjärde kvartalet år 2018 då man jämför med motsvarande period året innan. Reallönerna steg med 0,8 procent jämfört med fjärde kvartalet året innan, eftersom ökningen av förtjänstnivån var snabbare än ökningen av konsumentpriserna.

Nästa offentliggörande:
29.5.2019

Beskrivning: Förtjänstnivåindexet mäter löntagarnas ordinarie arbetstid och indexet omfattar också löntagarnas resultatpremier samt engångsposter som grundar sig på avtal.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: förtjänstnivåindex, index, inkomstnivå, inkomstutveckling, löner, löntagare, medellön, näringsgrenar, offentliga sektorn, yrken.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Siffrorna i förtjänstnivåindexet för år 2015 har korrigerats i fråga om enskilda näringsgrenar
4.6.2018
I förtjänstnivåindexet övergick man till beräkningsmetoden för kedjeindex när det gäller indexet år 2015=100.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 20.4.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/index_sv.html