Finlands officiella statistik

Förtjänstnivåindex

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Löntagarnas löner steg med 0,2 procent
6.2.2018
Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter steg löntagarnas nominella löner med 0,2 procent i genomsnitt under fjärde kvartalet år 2017 då man jämför med motsvarande period året innan. Inom den privata sektorn steg de nominella lönerna med 0,6 procent. Inom den offentliga sektorn sjönk de nominella lönerna, med 0,8 procent inom staten och 1,0 procent inom kommunsektorn. Reallönerna sjönk i genomsnitt med 0,4 procent jämfört med fjärde kvartalet året innan, eftersom ökningen av konsumentpriserna var snabbare än ökningen av förtjänstnivån.

Nästa offentliggörande:
30.5.2018

Beskrivning: Förtjänstnivåindexet mäter löntagarnas ordinarie arbetstid och indexet omfattar också löntagarnas resultatpremier samt engångsposter som grundar sig på avtal.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: förtjänstnivåindex, index, inkomstnivå, inkomstutveckling, löner, löntagare, medellön, näringsgrenar, offentliga sektorn, yrken.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Databastabellerna för förtjänstnivåindexet uppdateras efter 30.5.2017 publiceringen
30.5.2017
Förtjänstnivåindexet har publicerats 30.5.2017 med det nya basåret 2015=100.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Förtjänstnivåindex [e-publikation].
ISSN=1798-7806. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.5.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ati/index_sv.html

Dela