Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Ansiotasoindeksi 2020, 3. vuosineljännes

Liitetaulukko 8. Palkansaajien ansiotasoindeksi 2010=100 toimialoittain, (TOL 2008)

  2016 2017/1 2017/2 2017/3 2017/4 2017 2018/1* 2018/2*
Toimiala                
A Maa- ja metsätalous 111,1 111,6 111,7 112,3 112,2 111,9 113,3 114,3
Tuntipalkkaiset 108,1 107,9 108,3 108,9 108,9 108,5 110,1 110,9
Kuukausipalkkaiset 113,0 113,7 113,8 114,2 114,2 114,0 115,2 116,3
C Teollisuus 110,8 110,8 110,8 110,9 111,3 111,0 112,6 113,1
Tuntipalkkaiset 110,3 110,2 110,2 110,2 110,8 110,4 111,7 112,2
Kuukausipalkkaiset 111,3 111,3 111,4 111,6 111,8 111,5 113,3 113,9
10-11 Elintarviketeollisuus 110,3 111,5 111,7 111,9 112,1 111,8 112,8 113,9
Tuntipalkkaiset 110,2 111,0 111,3 111,6 111,9 111,4 113,0 113,6
Kuukausipalkkaiset 110,6 112,0 112,1 112,3 112,5 112,2 112,9 114,4
13-15 Tekstiili- ja vaatetusteollisuus 116,4 116,7 116,7 116,6 116,8 116,7 117,4 118,8
Tuntipalkkaiset 111,9 112,5 112,6 112,7 112,8 112,7 114,0 114,8
Kuukausipalkkaiset 121,5 121,6 121,5 121,4 121,7 121,6 121,8 123,8
16 Sahateollisuus 114,6 114,3 114,5 114,6 114,8 114,5 116,0 116,8
Tuntipalkkaiset 113,5 113,0 113,2 113,3 113,5 113,2 114,7 115,5
Kuukausipalkkaiset 117,0 117,2 117,3 117,4 117,5 117,3 118,8 119,6
17 Paperi- ja kartonkiteollisuus 113,1 114,4 114,5 114,7 114,8 114,6 116,4 117,0
Tuntipalkkaiset 111,8 113,6 113,7 113,7 113,8 113,7 115,8 116,0
Kuukausipalkkaiset 115,5 116,0 116,4 116,6 116,8 116,4 118,0 119,0
19-22 Kemianteollisuus 112,3 113,0 113,2 113,4 113,6 113,3 114,9 115,7
Tuntipalkkaiset 108,8 108,9 109,0 109,2 109,3 109,1 110,6 111,4
Kuukausipalkkaiset 115,3 116,3 116,5 116,7 116,9 116,6 118,2 119,1
23 Mineraalituotteiden valmistus 114,5 115,2 115,2 115,3 115,4 115,3 115,5 116,5
Tuntipalkkaiset 109,3 109,2 109,2 109,2 109,1 109,2 109,4 110,3
Kuukausipalkkaiset 117,9 119,5 119,6 119,7 119,9 119,7 119,9 121,0
24-30 Metalliteollisuus 109,5 108,8 108,8 108,9 109,4 109,0 111,0 111,2
Tuntipalkkaiset 109,8 108,9 108,7 108,5 109,8 109,0 110,4 110,6
Kuukausipalkkaiset 109,4 108,8 108,9 109,1 109,3 109,0 111,3 111,5
24 Metallien jalostus tp. 109,4 109,2 109,3 109,3 110,8 109,6 111,5 111,6
25 Metallituotteet tp. 109,7 110,0 110,0 110,0 111,5 110,4 112,2 112,3
26-27 Sähkötekninen tp. 115,0 113,4 112,8 112,2 113,1 112,9 113,8 113,9
28-30 Kone- ja kulkun.tp. 107,9 106,3 106,0 105,7 106,8 106,2 107,5 107,6
31 Huonekalujen valmistus 112,2 112,7 112,8 112,9 113,2 112,9 113,2 115,2
Tuntipalkkaiset 111,3 112,0 112,2 112,5 112,7 112,4 112,7 114,8
Kuukausipalkkaiset 114,5 114,9 114,8 114,8 115,0 114,9 115,0 117,1
D Sähkö, kaasu ja lämpö 110,4 111,7 112,0 112,3 112,5 112,1 112,5 114,4
Tuntipalkkaiset 111,4 111,2 111,2 111,2 111,1 111,2 111,1 112,5
Kuukausipalkkaiset 110,2 111,7 112,1 112,4 112,7 112,2 112,7 114,7
E Vesi- ja jätehuolto 110,1 110,0 110,2 110,2 110,3 110,2 111,0 112,0
Tuntipalkkaiset 108,8 109,0 108,9 108,8 108,7 108,8 109,7 110,5
Kuukausipalkkaiset 111,7 111,5 111,8 112,0 112,1 111,9 112,6 113,9
F Rakentaminen 110,6 111,8 111,6 111,6 112,0 111,8 112,2 112,8
Tuntipalkkaiset 108,4 109,0 108,3 108,1 108,7 108,5 109,0 109,3
Kuukausipalkkaiset 115,1 116,9 117,1 117,3 117,5 117,2 117,7 118,6
G Kauppa 114,0 114,7 114,9 114,9 115,1 114,9 115,4 117,3
Tuntipalkkaiset 111,2 111,5 112,1 112,5 113,0 112,3 114,0 114,8
Kuukausipalkkaiset 114,2 114,9 115,1 115,1 115,3 115,1 115,5 117,4
45 Moottoriajon. kauppa 112,4 113,3 113,4 113,3 113,3 113,3 114,9 115,3
Tuntipalkkaiset 112,3 112,6 113,2 113,6 114,1 113,4 115,1 115,9
Kuukausipalkkaiset 112,4 113,5 113,4 113,2 113,0 113,3 114,7 115,0
46-47 Tukku- ja vähittäiskauppa 114,3 115,0 115,2 115,2 115,4 115,2 115,5 117,6
H Kuljetus ja varastointi 112,3 113,0 113,6 113,9 114,2 113,6 114,8 116,0
Tuntipalkkaiset 111,7 111,7 112,0 111,7 112,0 111,8 113,0 113,8
Kuukausipalkkaiset 112,8 114,0 114,7 115,3 115,6 114,9 116,0 117,4
49-51 Kuljetus 113,4 114,2 114,7 115,1 115,3 114,8 115,9 117,3
Tuntipalkkaiset 113,3 113,5 113,6 113,6 113,7 113,6 114,8 115,6
Kuukausipalkkaiset 113,9 115,0 115,9 116,6 116,9 116,1 117,0 119,0
52 Liikennettä palv. toim. 109,1 110,1 110,9 111,1 111,2 110,8 112,1 113,6
Tuntipalkkaiset 109,2 108,8 110,2 108,0 107,8 108,7 109,5 111,6
Kuukausipalkkaiset 109,1 110,3 111,0 111,7 111,9 111,2 112,6 113,9
I Majoitus- ja ravitseminen 110,3 110,5 110,7 110,9 111,0 110,8 111,0 112,4
J Informaatio ja viestintä 112,6 113,8 114,3 114,9 115,0 114,5 116,6 117,0
61 Televiestintä 111,6 113,1 113,6 114,2 114,5 113,8 116,0 116,3
Tuntipalkkaiset 110,3 110,5 111,0 111,5 112,0 111,2 112,0 113,3
Kuukausipalkkaiset 111,5 113,2 113,7 114,3 114,5 113,9 116,3 116,5
62-63 Tietopalvelutoim. 112,9 113,9 114,6 115,2 115,4 114,8 117,1 117,4
K Rahoitus ja vakuutus 113,8 114,0 114,2 114,5 114,7 114,4 115,2 116,7
64,66 Rahoitus 114,2 114,6 114,9 115,3 115,5 115,1 115,7 117,4
65 Vakuutus 112,8 112,1 112,0 111,8 112,1 112,0 113,4 114,2
L Kiinteistöalan toiminta 108,0 109,4 110,2 110,9 111,1 110,4 111,2 113,1
M Ammatillinen ja tekninen toiminta 114,0 114,7 114,9 115,1 115,4 115,0 116,8 117,4
69-70 Laki, laskenta ja konsultointi 113,9 115,9 116,3 116,7 116,9 116,4 119,0 119,3
71-72 Tekniset palvelut 112,6 112,8 113,1 113,3 113,6 113,2 114,9 115,5
N Hallinto- ja tukipalvelut 114,5 114,6 114,7 114,7 114,8 114,7 115,1 116,9
Tuntipalkkaiset 114,1 114,5 114,8 114,7 114,6 114,6 115,0 116,2
Kuukausipalkkaiset 114,6 114,6 114,7 114,7 114,9 114,7 115,1 117,0
O Julkinen hallinto 114,4 113,0 113,2 113,3 113,6 113,3 113,8 115,0
841 Julkinen hallinto 112,7 111,6 111,9 112,2 112,5 112,1 112,6 113,8
842 Maanpuolustus ja järjestystoimi 116,0 114,7 115,0 115,3 115,6 115,2 115,7 117,1
P Koulutus 111,6 110,6 110,6 110,6 110,8 110,7 110,9 112,0
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 111,8 110,7 110,9 111,0 111,1 110,9 111,2 112,4
86 Terveydenhuoltopalvelut 113,4 112,2 112,2 112,3 112,3 112,3 112,4 113,8
87-88 Sosiaalipalvelut 109,6 108,8 109,1 109,3 109,4 109,1 109,5 110,7
R Taiteet, viihde ja virkistys 113,5 112,8 112,8 112,8 113,0 112,8 113,6 114,7
S Muu palvelutoiminta 111,6 110,2 109,9 109,8 109,9 110,0 110,5 112,0
9491 Seurakunnat 109,1 107,2 107,1 107,2 107,4 107,2 107,9 109,7
* Ennakollinen

Lähde: Ansiotasoindeksi 2018, 2. neljännes, Tilastokeskus

Lisätietoja: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 28.08.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ansiotasoindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3737. 2. vuosineljännes 2018, Liitetaulukko 8. Palkansaajien ansiotasoindeksi 2010=100 toimialoittain, (TOL 2008) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.11.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ati/2018/02/ati_2018_02_2018-08-28_tau_008_fi.html