Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Ansiotasoindeksi 2019, 3. vuosineljännes

Liitetaulukko 6. Säännöllisen ansion indeksi 2015=100 toimialoittain, (TOL 2008)

  2017 2018/1 2018/2 2018/3 2018/4 2018 2019/1* 2019/2*
Toimiala                
A Maa- ja metsätalous 101,2 102,2 103,0 103,1 103,1 102,8 104,2 105,1
Tuntipalkkaiset 98,2 99,8 100,6 100,8 100,8 100,5 102,0 102,7
Kuukausipalkkaiset 102,2 103,0 103,8 103,9 103,9 103,7 104,9 105,9
C Teollisuus 100,9 102,2 102,6 102,7 103,1 102,7 104,2 104,7
Tuntipalkkaiset 100,9 102,0 102,4 102,5 103,1 102,5 103,9 104,3
Kuukausipalkkaiset 100,9 102,3 102,7 102,9 103,1 102,8 104,5 105,0
10-11 Elintarviketeollisuus 101,3 102,0 102,9 102,9 103,1 102,7 103,6 104,8
Tuntipalkkaiset 102,1 103,4 103,9 103,9 103,9 103,8 104,9 105,5
Kuukausipalkkaiset 100,8 101,2 102,5 102,5 102,7 102,2 103,0 104,4
13-15 Tekstiili- ja vaatetusteollisuus 103,4 105,2 107,2 108,0 108,4 107,2 108,9 110,3
Tuntipalkkaiset 102,8 104,7 106,1 106,9 107,7 106,3 108,8 109,5
Kuukausipalkkaiset 103,7 105,4 107,9 108,7 108,9 107,7 109,0 110,8
16 Sahateollisuus 101,1 102,4 103,1 103,3 103,4 103,1 104,6 105,3
Tuntipalkkaiset 100,8 102,2 103,0 103,2 103,4 103,0 104,5 105,2
Kuukausipalkkaiset 101,7 102,8 103,4 103,4 103,6 103,3 104,7 105,4
17 Paperi- ja kartonkiteollisuus 101,5 103,0 103,5 103,5 103,6 103,4 105,0 105,5
Tuntipalkkaiset 101,6 103,3 103,3 103,3 103,3 103,3 105,0 105,1
Kuukausipalkkaiset 101,4 102,7 103,7 103,8 104,0 103,5 105,0 105,9
19-22 Kemianteollisuus 101,8 103,2 103,9 104,1 104,3 103,9 105,3 106,1
Tuntipalkkaiset 100,8 102,1 102,8 102,9 103,0 102,7 104,0 104,7
Kuukausipalkkaiset 102,3 103,7 104,5 104,7 104,9 104,5 106,0 106,8
23 Mineraalituotteiden valmistus 99,9 100,2 101,0 102,4 102,6 101,5 102,7 103,3
Tuntipalkkaiset 99,7 100,0 100,9 102,1 102,4 101,4 102,7 103,5
Kuukausipalkkaiset 100,1 100,3 101,1 102,6 102,8 101,7 102,8 103,1
24-30 Metalliteollisuus 100,5 102,1 102,1 102,2 102,7 102,3 104,1 104,3
Tuntipalkkaiset 100,3 101,6 101,6 101,6 102,9 101,9 103,4 103,5
Kuukausipalkkaiset 100,5 102,3 102,4 102,5 102,7 102,5 104,5 104,7
24 Metallien jalostus tp. 101,2 102,8 102,8 102,7 104,0 103,1 104,6 104,7
25 Metallituotteet tp. 101,6 103,3 103,4 103,5 104,9 103,8 105,5 105,6
26-27 Sähkötekninen tp. 99,9 101,0 101,4 101,8 103,5 101,9 104,1 104,2
28-30 Kone- ja kulkun.tp. 99,4 100,3 100,1 99,9 101,1 100,3 101,6 101,7
31 Huonekalujen valmistus 101,2 101,2 102,9 103,0 103,1 102,5 103,1 104,9
Tuntipalkkaiset 101,9 102,0 103,8 103,8 103,8 103,4 103,8 105,6
Kuukausipalkkaiset 100,3 100,2 101,8 101,9 102,1 101,5 102,1 104,0
D Sähkö, kaasu ja lämpö 101,4 102,0 103,9 104,3 104,5 103,7 104,5 106,3
Tuntipalkkaiset 100,8 100,9 102,3 103,2 103,5 102,4 103,5 104,9
Kuukausipalkkaiset 101,5 102,1 104,1 104,5 104,7 103,9 104,7 106,6
E Vesi- ja jätehuolto 101,0 101,5 102,3 102,4 102,4 102,2 103,2 104,1
Tuntipalkkaiset 101,3 101,7 101,9 101,6 101,5 101,7 102,3 102,9
Kuukausipalkkaiset 100,8 101,5 102,6 102,9 103,1 102,5 103,8 104,9
F Rakentaminen 101,7 102,0 102,8 103,9 104,4 103,3 104,6 105,2
Tuntipalkkaiset 101,3 101,7 102,1 103,2 104,0 102,8 104,3 104,7
Kuukausipalkkaiset 102,0 102,3 103,5 104,5 104,7 103,7 104,9 105,6
G Kauppa 101,4 101,8 103,5 103,6 103,8 103,2 104,1 105,7
Tuntipalkkaiset 102,6 104,1 104,7 104,7 104,8 104,6 105,7 106,4
Kuukausipalkkaiset 101,3 101,7 103,5 103,6 103,8 103,1 104,0 105,7
45 Moottoriajon. kauppa 101,9 102,4 102,4 102,2 102,4 102,3 103,7 104,1
Tuntipalkkaiset 102,9 104,4 104,9 104,9 105,0 104,8 105,9 106,6
Kuukausipalkkaiset 101,7 101,8 101,6 101,3 101,5 101,6 103,1 103,4
46-47 Tukku- ja vähittäiskauppa 101,3 101,7 103,7 103,9 104,1 103,4 104,2 106,1
H Kuljetus ja varastointi 101,9 102,7 103,7 103,6 103,9 103,5 104,5 105,6
Tuntipalkkaiset 101,0 102,1 102,9 102,8 103,2 102,8 104,0 104,7
Kuukausipalkkaiset 102,4 103,0 104,2 104,1 104,3 103,9 104,8 106,2
49-51 Kuljetus 101,2 102,1 103,3 103,4 103,6 103,1 104,0 105,2
Tuntipalkkaiset 101,2 102,2 102,8 102,9 103,1 102,8 103,9 104,5
Kuukausipalkkaiset 101,3 101,9 103,7 103,8 104,0 103,4 104,2 105,9
52 Liikennettä palv. toim. 102,8 103,7 104,9 104,6 104,7 104,5 105,7 106,9
Tuntipalkkaiset 100,7 101,6 103,6 101,9 102,0 102,3 103,8 105,9
Kuukausipalkkaiset 103,2 104,1 105,1 105,1 105,3 104,9 106,0 107,1
I Majoitus- ja ravitseminen 101,1 102,0 103,6 104,7 104,8 103,8 104,9 106,2
J Informaatio ja viestintä 102,3 104,2 104,5 104,6 104,7 104,5 106,2 106,6
61 Televiestintä 101,1 102,9 103,1 103,2 103,4 103,2 105,0 105,3
Tuntipalkkaiset 101,3 101,6 102,4 102,6 102,3 102,2 102,3 103,5
Kuukausipalkkaiset 101,1 103,1 103,2 103,3 103,5 103,3 105,4 105,5
62-63 Tietopalvelutoim. 102,4 104,5 104,6 104,7 104,8 104,7 106,5 106,7
K Rahoitus ja vakuutus 102,1 102,9 104,4 104,8 106,1 104,5 107,0 107,5
64,66 Rahoitus 102,1 103,4 105,2 105,7 107,2 105,4 108,1 108,7
65 Vakuutus 101,8 101,0 100,8 100,9 101,2 101,0 102,0 102,4
L Kiinteistöalan toiminta 104,3 104,6 106,2 106,2 106,3 105,8 106,3 108,2
M Ammatillinen ja tekninen toiminta 102,3 103,5 103,8 103,9 104,0 103,8 105,5 106,1
69-70 Laki, laskenta ja konsultointi 103,7 105,5 105,5 105,4 105,6 105,5 107,5 107,7
71-72 Tekniset palvelut 101,9 103,1 103,5 103,7 103,9 103,6 105,3 106,0
N Hallinto- ja tukipalvelut 101,2 101,0 102,3 102,2 102,4 102,0 103,0 104,6
Tuntipalkkaiset 102,5 102,8 104,0 104,1 104,3 103,8 105,7 106,9
Kuukausipalkkaiset 100,8 100,5 101,7 101,6 101,8 101,4 102,1 103,8
O Julkinen hallinto 101,6 102,0 103,1 103,6 103,8 103,1 104,3 106,0
841 Julkinen hallinto 101,7 102,3 103,6 104,3 104,6 103,7 105,4 107,0
842 Maanpuolustus ja järjestystoimi 102,4 102,6 103,7 104,1 104,0 103,6 104,3 106,3
P Koulutus 101,8 101,9 102,8 103,2 103,4 102,8 104,1 105,3
Q Terveys- ja sosiaalipalvelut 100,9 101,0 102,1 102,6 102,7 102,1 103,6 104,9
86 Terveydenhuoltopalvelut 100,8 101,0 102,1 102,5 102,6 102,1 103,6 105,0
87-88 Sosiaalipalvelut 100,9 101,1 102,2 102,7 102,8 102,2 103,6 104,9
R Taiteet, viihde ja virkistys 100,2 101,1 102,1 102,5 102,6 102,1 103,5 104,6
S Muu palvelutoiminta 100,0 99,9 101,1 101,3 101,5 100,9 101,9 103,3
9491 Seurakunnat 100,8 100,5 102,0 102,1 102,3 101,7 102,4 104,1
* Ennakollinen

Lähde: Ansiotasoindeksi 2019, 2. neljännes, Tilastokeskus

Lisätietoja: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 28.08.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ansiotasoindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3737. 2. vuosineljännes 2019, Liitetaulukko 6. Säännöllisen ansion indeksi 2015=100 toimialoittain, (TOL 2008) . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ati/2019/02/ati_2019_02_2019-08-28_tau_006_fi.html