Erityisopetukseen siirretyt peruskoulun oppilaat otto- tai siirtopäätöksen perusteen mukaan 2008

Otto- tai
siirtopäätöksen
peruste
Vuosiluokka Yhteensä Muutos edellisestä vuodesta Poikia Tyttöjä
Esiopetus 1-6 7-9 Lisäopetus Yhteensä %
Vaikea kehitysviivästymä 358 1 906 1 070 103 3 437 80 2,4 2 068 1 369
- joista vaikeimmin kehitysvammaisia 1) 143 691 391 38 1 263 -19 -1,5 .. ..
Lievä kehitysviivästymä 241 4 129 4 081 74 8 525 -962 -10,1 5 158 3 367
Aivotoiminnan häiriö, liikuntavamma tai vastaava 100 4 654 2 383 38 7 175 325 4,7 5 166 2 009
Tunne-elämän häiriö tai sosiaalinen sopeutumattomuus 14 3 296 2 500 41 5 851 399 7,3 4 908 943
Autismiin tai Aspergerin oireyhtymään liittyvät oppimisvaikeudet 62 827 497 22 1 408 22 1,6 1 168 240
Kielen kehityksen häiriöstä (dysfasiasta) johtuvat oppimisen vaikeudet 431 5 821 3 249 8 9 509 585 6,6 6 427 3 082
Näkövamma 13 166 120 14 313 28 9,8 183 130
Kuulovamma 24 281 135 2 442 0 0,0 268 174
Muu syy 163 5 290 5 088 56 10 597 695 7,0 6 830 3 767
Yhteensä 1 406 26 370 19 123 358 47 257 1 172 2,5 32 176 15 081
Osuus peruskoulun oppilasmäärästä, % 10,7 7,5 9,8 27,6 8,4 . . 11,2 5,5
Peruskoulun oppilasmäärä 13 128 351 095 195 543 1 295 561 061 -9 628 -1,7 287 311 273 750
1) Oppilaat, jotka on ilmoitettu vaikeimmin kehitysvammaisiksi peruskoulujen valtionosuustiedonkeruussa.

Päivitetty 10.6.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Erityisopetus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1595. 2008, Erityisopetukseen siirretyt peruskoulun oppilaat otto- tai siirtopäätöksen perusteen mukaan 2008 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.11.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/erop/2008/erop_2008_2009-06-10_tau_002.html