Liitetaulukko 3. Erityistä tukea saaneet peruskoulun oppilaat oppivelvollisuuden pituuden mukaan 2011

Oppivelvollisuuden pituus Esiopetus Vuosiluokat
1–6
Vuosiluokat 7–9 Lisäopetus Yhteensä Yhteensä, %
Ei pidennettyä oppivelvollisuutta 48 17 276 15 341 141 32 806 74,4
Pidennetty oppivelvollisuus 1 047 7 067 3 026 135 11 275 25,6
Yhteensä 1 095 24 343 18 367 276 44 081 100,0

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Riikka Rautanen 09 1734 2375, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 12.6.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Erityisopetus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1595. 2011, Liitetaulukko 3. Erityistä tukea saaneet peruskoulun oppilaat oppivelvollisuuden pituuden mukaan 2011 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/erop/2011/erop_2011_2012-06-12_tau_003_fi.html