Liitetaulukko 5. Erityistä tukea saaneet peruskoulun vuosiluokkien 1–9 ja lisäopetuksen oppilaat oppiaineiden oppimäärien mukaan 2011

Oppiaineiden oppimäärät / toiminta-alueittain opiskelu Vuosiluokat
1–6
Vuosiluokat
7–9
Lisäopetus Yhteensä Yhteensä, %
Kaikkien aineiden oppimäärät ovat yleisopetuksen oppimääriä 12 830 6 050 71 18 951 44,1
Yhden oppiaineen oppimäärä on yksilöllistetty 2 463 3 526 22 6 011 14,0
2–3 oppiaineen oppimäärä on yksilöllistetty 2 446 2 833 12 5 291 12,3
Vähintään neljän oppimäärä on yksilöllistetty 5 249 5 292 111 10 652 24,8
Oppilas opiskelee toiminta-alueittain 1 355 666 60 2 081 4,8
Yhteensä 24 343 18 367 276 42 986 100,0

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Riikka Rautanen 09 1734 2375, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 12.6.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Erityisopetus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1595. 2011, Liitetaulukko 5. Erityistä tukea saaneet peruskoulun vuosiluokkien 1–9 ja lisäopetuksen oppilaat oppiaineiden oppimäärien mukaan 2011 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/erop/2011/erop_2011_2012-06-12_tau_005_fi.html