Liitetaulukko 5. Erityistä tukea saaneet peruskoulun oppilaat opetuksen toteutuspaikan mukaan 2015

Opetuksen
toteutuspaikka
Esiopetus Vuosiluokat
1–6
Vuosiluokat 7–9 Lisäopetus Yhteensä Yhteensä, %
Opetus kokonaan yleisopetuksen ryhmässä 219 4 663 2 647 17 7 546 18,9
Opetuksesta 51–99 % yleisopetuksen ryhmässä 58 3 470 4 233 7 7 768 19,4
Opetuksesta 21–50 % yleisopetuksen ryhmässä 14 1 993 1 821 0 3 828 9,6
Opetuksesta 1–20 % yleisopetuksen ryhmässä 55 3 027 1 909 1 4 992 12,5
Opetus kokonaan erityisryhmässä, muu kuin erityiskoulu 435 7 608 3 404 32 11 479 28,7
Opetus kokonaan erityisryhmässä, erityiskoulu 158 2 339 1 829 68 4 394 11,0
Yhteensä 939 23 100 15 843 125 40 007 100,0

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Heli Hiltunen 029 551 3314, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 13.6.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Erityisopetus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1595. 2015, Liitetaulukko 5. Erityistä tukea saaneet peruskoulun oppilaat opetuksen toteutuspaikan mukaan 2015 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/erop/2015/erop_2015_2016-06-13_tau_005_fi.html