Liitetaulukko 6. Erityistä tukea saaneet peruskoulun vuosiluokkien 1–9 ja lisäopetuksen oppilaat oppiaineiden oppimäärien mukaan 2015

Oppiaineiden oppimäärät / toiminta-alueittain opiskelu Vuosiluokat
1–6
Vuosiluokat
7–9
Lisäopetus Yhteensä Yhteensä, %
Kaikkien aineiden oppimäärät ovat yleisopetuksen oppimääriä 13 374 5 803 28 19 205 49,2
Yhden oppiaineen oppimäärä on yksilöllistetty 2 353 2 917 8 5 278 13,5
Kahden tai kolmen oppiaineen oppimäärä on yksilöllistetty 2 437 2 497 4 4 938 12,6
Vähintään neljän oppiaineen oppimäärä on yksilöllistetty 3 612 3 933 48 7 593 19,4
Oppilas opiskelee toiminta-alueittain 1 324 693 37 2 054 5,3
Yhteensä 23 100 15 843 125 39 068 100,0

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Heli Hiltunen 029 551 3314, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 13.6.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Erityisopetus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1595. 2015, Liitetaulukko 6. Erityistä tukea saaneet peruskoulun vuosiluokkien 1–9 ja lisäopetuksen oppilaat oppiaineiden oppimäärien mukaan 2015 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/erop/2015/erop_2015_2016-06-13_tau_006_fi.html