Liitetaulukko 4. Erityistä tukea saaneet peruskoulun oppilaat oppivelvollisuuden pituuden mukaan 2018

Oppivelvollisuuden pituus Esiopetus Vuosiluokat
1–6
Vuosiluokat 7–9 Lisäopetus Yhteensä Yhteensä, %
Ei pidennettyä oppivelvollisuutta 67 20 536 14 461 28 35 092 77,2
Pidennetty oppivelvollisuus 723 6 655 2 924 38 10 340 22,8
Yhteensä 790 27 191 17 385 66 45 432 100,0

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Heli Hiltunen 029 551 3314, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 19.6.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Erityisopetus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1595. 2018, Liitetaulukko 4. Erityistä tukea saaneet peruskoulun oppilaat oppivelvollisuuden pituuden mukaan 2018 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 28.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/erop/2018/erop_2018_2019-06-19_tau_004_fi.html