Liitetaulukko 5. Erityistä tukea saaneet peruskoulun oppilaat opetuksen toteutuspaikan mukaan 2018

Opetuksen
toteutuspaikka
Esiopetus Vuosiluokat
1–6
Vuosiluokat 7–9 Lisäopetus Yhteensä Yhteensä, %
Opetus kokonaan yleisopetuksen ryhmässä 258 6 149 3 251 10 9 668 21,3
Opetuksesta 51–99 % yleisopetuksen ryhmässä 64 4 582 4 519 0 9 165 20,2
Opetuksesta 21–50 % yleisopetuksen ryhmässä 10 2 433 1 987 0 4 430 9,8
Opetuksesta 1–20 % yleisopetuksen ryhmässä 57 3 889 2 094 4 6 044 13,3
Opetus kokonaan erityisryhmässä, muu kuin erityiskoulu 329 8 020 3 843 15 12 207 26,9
Opetus kokonaan erityisryhmässä, erityiskoulu 72 2 118 1 691 37 3 918 8,6
Yhteensä 790 27 191 17 385 66 45 432 100,0

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Heli Hiltunen 029 551 3314, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 19.6.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Erityisopetus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1595. 2018, Liitetaulukko 5. Erityistä tukea saaneet peruskoulun oppilaat opetuksen toteutuspaikan mukaan 2018 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/erop/2018/erop_2018_2019-06-19_tau_005_fi.html