Liitetaulukko 6. Erityistä tukea saaneet peruskoulun vuosiluokkien 1–9 ja lisäopetuksen oppilaat oppiaineiden oppimäärien mukaan 2018

Oppiaineiden oppimäärät / toiminta-alueittain opiskelu Vuosiluokat
1–6
Vuosiluokat
7–9
Lisäopetus Yhteensä Yhteensä, %
Kaikkien aineiden oppimäärät ovat yleisopetuksen oppimääriä 17 322 7 259 12 24 593 55,1
Yhden oppiaineen oppimäärä on yksilöllistetty 2 413 2 903 2 5 318 11,9
Kahden tai kolmen oppiaineen oppimäärä on yksilöllistetty 2 810 2 542 2 5 354 12,0
Vähintään neljän oppiaineen oppimäärä on yksilöllistetty 3 329 3 999 26 7 354 16,5
Oppilas opiskelee toiminta-alueittain 1 317 682 24 2 023 4,5
Yhteensä 27 191 17 385 66 44 642 100,0

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Heli Hiltunen 029 551 3314, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 19.6.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Erityisopetus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1595. 2018, Liitetaulukko 6. Erityistä tukea saaneet peruskoulun vuosiluokkien 1–9 ja lisäopetuksen oppilaat oppiaineiden oppimäärien mukaan 2018 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/erop/2018/erop_2018_2019-06-19_tau_006_fi.html