Liitetaulukko 9. Tehostettua tai erityistä tukea saaneet peruskoulun oppilaat maakunnittain 2018

Maakunta Tehostettua tukea saaneet oppilaat Erityistä tukea saaneet oppilaat Tehostettua tai erityistä tukea saaneet oppilaat Perus-
koulun oppilas-
määrä
Yhteensä Osuus peruskoulun oppilas-
määrästä, %
Yhteensä Osuus peruskoulun oppilas-
määrästä, %
Yhteensä Osuus peruskoulun oppilas-
määrästä, %
Koko maa 59 675 10,6 45 432 8,1 105 107 18,8 560 503
Uusimaa 17 281 10,3 15 607 9,3 32 888 19,5 168 260
Varsinais-
Suomi
4 864 10,8 4 759 10,6 9 623 21,3 45 102
Satakunta 2 284 10,8 2 007 9,4 4 291 20,2 21 243
Kanta-Häme 2 032 11,5 1 255 7,1 3 287 18,6 17 700
Pirkanmaa 5 900 11,2 3 373 6,4 9 273 17,6 52 727
Päijät-Häme 2 352 12,2 1 800 9,3 4 152 21,5 19 320
Kymenlaakso 1 893 12,0 1 940 12,3 3 833 24,2 15 812
Etelä-Karjala 1 418 12,2 1 049 9,1 2 467 21,3 11 579
Etelä-Savo 1 299 10,3 1 082 8,6 2 381 18,9 12 601
Pohjois-Savo 2 753 11,7 1 691 7,2 4 444 18,9 23 543
Pohjois-Karjala 1 801 12,6 1 155 8,1 2 956 20,7 14 248
Keski-Suomi 3 107 10,9 1 664 5,9 4 771 16,8 28 426
Etelä-
Pohjanmaa
1 956 9,2 1 468 6,9 3 424 16,2 21 166
Pohjanmaa 2 230 11,1 1 213 6,1 3 443 17,2 20 032
Keski-
Pohjanmaa
 810 10,0 425 5,2 1 235 15,2 8 132
Pohjois-
Pohjanmaa
5 190 9,7 3 187 6,0 8 377 15,6 53 544
Kainuu   559 8,2 511 7,5 1 070 15,8 6 793
Lappi 1 607 9,3 1 124 6,5 2 731 15,8 17 332
Ahvenanmaa 339 11,5 122 4,1 461 15,7 2 943

Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Heli Hiltunen 029 551 3314, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 19.6.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Erityisopetus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1595. 2018, Liitetaulukko 9. Tehostettua tai erityistä tukea saaneet peruskoulun oppilaat maakunnittain 2018 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/erop/2018/erop_2018_2019-06-19_tau_009_fi.html