Suomen virallinen tilasto

Tietotekniikan käyttö yrityksissä

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Pilvipalveluita 74 prosentilla yrityksistä
3.12.2019
Maksullisia pilvipalveluita käyttää 74 prosenttia yrityksistä. Pilvipalveluita käyttävien yritysten osuus on kasvanut 23 prosenttiyksiköllä viidessä vuodessa. Suurten yritysten pilvipalveluiden käyttö on yleistynyt jo 90 prosenttiin yrityksistä. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen tietotekniikan käyttö yrityksissä -tutkimuksesta.

Seuraava julkistus:
3.12.2020

Kuvaus: Tilasto kuvaa yritysten tietotekniikan käyttöä ja sähköistä liiketoimintaa. Tietojen perusteella voidaan tarkastella tietoyhteiskuntaa yritysten näkökulmasta. Tilasto on lakisääteinen (Tilastolaki 280/2004). Tilasto perustuu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksiin (EY) n:o 808/2004 ja 1006/2009 sekä vuosittaisiin komission asetuksiin, esim. 1099/2005, 1031/2006, 847/2007, 960/2008, 1023/2009, 821/2010.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: internet, matkapuhelimet, tietokoneet, tietoliikenneverkot, tietosuoja, tietotekniikka, tietoturva, tietoyhteiskunta, verkkokauppa, viestintätekniikka, yritykset.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Tilaston nimi on muuttunut
8.12.2006
Internet ja sähköinen kauppa yrityksissä tilaston nimi on 4.12.2006 alkaen Tietotekniikan käyttö yrityksissä.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tietotekniikan käyttö yrityksissä [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-2957. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.12.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/icte/index.html