Finlands officiella statistik

Användning av datateknik i företag

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Sociala medier används allmänt i företag
30.11.2017
Av företagen använder redan 63 procent sociala medier. Antalet företag som använder sociala medier har ökat med 25 procentenheter på fyra år. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens undersökning om användning av datateknik i företag.

Nästa offentliggörande:
30.11.2018

Beskrivning: Statistiken beskriver företagens användning av datateknik och elektronisk affärsverksamhet. Med hjälp av uppgifterna kan man studera informationssamhället ur företagens synvinkel. Statistiken är lagstadgad (Statistiklagen 280/2004). Statistiken grundar sig på Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 808/2004 och 1006/2009 samt på årliga förordningar från kommissionen, t.ex. 1099/2005, 1031/2006, 847/2007, 960/2008, 1023/2009, 821/2010.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: datasekretess, datasäkerhet, datateknik, datorer, e-handel, företag, informationssamhälle, internet, kommunikationsteknik, mobiltelefoner, telekommunikationsnät.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Namnet på statistiken har ändrats
8.12.2006
Namnet på statistiken Internet och elektronisk handel i företag är fr.o.m. 4.12.2006 Användning av datateknik i företag.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Användning av datateknik i företag [e-publikation].
ISSN=2489-3242. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 15.11.2018].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/icte/index_sv.html