Suomen virallinen tilasto

Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Julkisyhteisöjen alijäämä pieneni 0,6 miljardia euroa loka-joulukuussa
17.3.2017
Julkisyhteisöjen sulautetut kokonaistulot olivat vuoden 2016 neljännellä neljänneksellä edellisen vuoden vastaavan neljänneksen tasolla. Sulautetut kokonaismenot pienenivät edellisen vuoden vastaavasta neljänneksestä 0,6 miljardia euroa. Tulojen ja menojen erotuksena laskettava julkisyhteisöjen alijäämä (nettoluotonotto) pieneni 0,6 miljardilla eurolla. Kokonaistulot pienenivät 0,6 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Kokonaismenot pienenivät edellisestä neljänneksestä 1,1 prosenttia. Vuoden 2016 neljännellä neljänneksellä julkisyhteisöjen alijäämä (nettoluotonotto) oli 4,2 miljardia euroa. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain tilastosta. Julkisyhteisöt muodostuvat valtionhallinnosta, paikallishallinnosta sekä sosiaaliturvarahastoista.

Seuraava julkistus:
22.6.2017

Kuvaus: Tilasto kuvaa julkisyhteisöjen tuloja ja menoja neljännesvuosittain. Tilasto on kansantaloudentilinpidon mukainen johdettu tilasto eli sektorikohtaisista perustilastoista on johdettu kansantaloudentilinpidon mukainen tilasto. Tilasto on luotu julkisyhteisöjen suhdanneseurannan kehittämiseksi EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen sekä EKP:n edellyttämää julkisen sektorin talouden ajantasaista ja luotettavaa seurantaa varten.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: julkinen sektori, julkinen talous, julkiset menot, julkisyhteisöjen menot, julkisyhteisöt, kunnallistalous, menot, sosiaaliturvamaksut, sosiaaliturvarahastot, tulot, valtiontalous, verotulot, verotus.
Tilastot asiasanoittain >>>
Muutos: Kuntataloustilaston uudistus muuttaa julkisyhteisöjen tietoja
17.3.2017
Julkisyhteisöjen vuositilaston tilastovuoden 2015 luvut muuttuivat tammikuun 2017 julkaisussa tavallista enemmän.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9366. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.5.2017].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jtume/index.html

Jaa