Finlands officiella statistik

Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Den offentliga sektorns finansiella ställning försvagages med 0,2 miljarder euro
27.9.2019
Den offentliga sektorns konsoliderade totalinkomster ökade med 0,7 miljarder under andra kvartalet 2019 jämfört med motsvarande kvartal året innan. De konsoliderade totalutgifterna ökade med 1,0 miljarder euro från motsvarande kvartal året innan. Den offentliga sektorns nettoutlåning som beräknas som skillnaden mellan inkomster och utgifter, minskade med 0,2 miljarder euro. Totalinkomsterna minskade med 0,2 procent från föregående kvartal. Totalutgifterna ökade med 0,5 procent från föregående kvartal. Under andra kvartalet 2019 var den offentliga sektorns överskott (nettoutlåning) 1,8 miljarder euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik "Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis". Den offentliga sektorn består av staten, lokalförvaltningen och socialskyddsfonderna.

Nästa offentliggörande:
20.12.2019

Beskrivning: Statistiken beskriver den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis. Det är fråga om härledd statistik som baserar sig nationalräkenskaperna, dvs. man har härlett statistik baserad på nationalräkenskaperna ur den sektorvisa primärstatistiken. Statistiken har sammanställts för att utveckla uppföljningen av konjunkturerna för den offentliga sektorn. EU:s stabiliserings- och tillväxtpakt och ECB kräver aktuell och tillförlitlig uppföljning av den offentliga sektorns ekonomi.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: beskattning, inkomster, kommunekonomi, offentlig ekonomi, offentliga sektorn, offentliga sektorns utgifter, offentliga utgifter, skatteinkomster, socialskyddsavgifter, socialskyddsfonder, statsekonomi, utgifter.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Produktskatter och kapitalinkomster och -utgifter i nationalräkenskaperna har korrigerats
29.3.2018
Produktskatter och kapitalinkomster och -utgifter i nationalräkenskaperna har korrigerats.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9374. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 7.12.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jtume/index_sv.html