Finlands officiella statistik

Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Den offentliga sektorns finansiella ställning försvagages med 0,3 miljarder euro
18.6.2020
Den offentliga sektorns konsoliderade totalinkomster ökade med 0,3 miljarder under första kvartalet 2020 jämfört med motsvarande kvartal året innan. De konsoliderade totalutgifterna ökade med 0,6 miljarder euro från motsvarande kvartal året innan. Den offentliga sektorns nettoupplåning, som beräknas som skillnaden mellan inkomster och utgifter, ökade med 0,3 miljarder euro. Totalinkomsterna ökade med 0,4 procent från föregående kvartal. Totalutgifterna ökade med 2,1 procent från föregående kvartal. Under första kvartalet 2020 var den offentliga sektorns underskott (nettoupplåning) 0,9 miljarder euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik "Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis". De offentliga samfunden består av staten, lokalförvaltningen och socialskyddsfonderna.

Nästa offentliggörande:
18.9.2020

Beskrivning: Statistiken beskriver den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis. Det är fråga om härledd statistik som baserar sig nationalräkenskaperna, dvs. man har härlett statistik baserad på nationalräkenskaperna ur den sektorvisa primärstatistiken. Statistiken har sammanställts för att utveckla uppföljningen av konjunkturerna för den offentliga sektorn. EU:s stabiliserings- och tillväxtpakt och ECB kräver aktuell och tillförlitlig uppföljning av den offentliga sektorns ekonomi.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: beskattning, inkomster, kommunekonomi, offentlig ekonomi, offentliga sektorn, offentliga sektorns utgifter, offentliga utgifter, skatteinkomster, socialskyddsavgifter, socialskyddsfonder, statsekonomi, utgifter.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring: Uppdateringen av den europeiska manualen över underskott och skuld (MGDD[1]) medför förändringar i de offentliga samfundens underskott och skuld
10.3.2020
Manualen över underskott och skuld uppdaterades i slutet av år 2019 och Statistikcentralen har inlett en genomgång av de ändringsbehov som detta medför.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9374. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 3.7.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jtume/index_sv.html