Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Tuotannon suhdannekuvaaja 2019, marraskuu

Julkaistu: 20.4.2006

Kokonaistuotanto kasvoi helmikuussa

Kokonaistuotannon määrä kasvoi 0,5 prosenttia helmikuussa edelliskuukaudesta Tilastokeskuksen kokonaistuotannon kuukausikuvaajan kausitasoitetun sarjan mukaan.

Kokonaistuotannon määrä 2000 - 2006, trendi ja kausitasoitettu sarja

Kokonaistuotannon kk-kuvaajan sarjat kausitasoitetaan Tramo/Seats -menetelmällä. Kausi- ja satunnaisvaihteluista tasoitettujen sarjojen (kausitasoitettu ja trendisarja) viimeiset havainnot tarkentuvat uusien havaintojen myötä kausitasoitusmenetelmissä.

Kokonaistuotanto oli 2,4 prosenttia suurempi kuin vuoden 2005 helmikuussa

Kokonaistuotannon määrä kasvoi 2,4 prosenttia vuoden 2006 helmikuussa edellisvuoden helmikuuhun verrattuna. Kuukausikuvaajan kuudesta päätoimialasta ainoastaan alkutuotanto laski. Vuoden 2006 helmikuussa oli yhtä monta työpäivää kuin edellisvuoden vastinkuukaudessa.

Kokonaistuotannon %-muutokset edellisvuoden vastaavasta kuukaudesta

Teollisuustuotanto kasvoi alkuperäisten sarjojen mukaan 3,7 prosenttia vuoden 2005 helmikuusta. Koko metalliteollisuuden tuotantomäärät kasvoivat 10 prosenttia ja sen alatoimiala elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistus 13 prosenttia. Puu- ja paperiteollisuuden tuotanto laski 4 prosenttia mutta energiahuolto kasvoi 7 prosenttia. Muun tehdasteollisuuden tuotantomäärät laskivat 2 prosenttia edellisvuoden tasoltaan.

Kaupan myyntimäärät lisääntyivät 4 prosenttia. Tukkukauppa kasvoi 5 prosenttia ja vähittäiskauppa sekä autokauppa kasvoivat molemmat 4 prosenttia.

Alkutuotanto laski 10 prosenttia vuoden 2005 helmikuun tasolta. Muiden palvelutoimialojen tuotanto lisääntyi 2 prosenttia ja rakentaminen 4 prosenttia vuoden 2005 helmikuusta. Liikenne pysyi edellisvuoden tasollaan.

Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja perustuu kahteentoista kuukausisarjaan talouden eri aloilta. Sarjat lasketaan painottaen yhteen. Kuukausikuvaajalla pyritään ennakoimaan myöhemmin tarkemmin tiedoin laskettavaa neljännesvuosittaista bruttokansantuotteen kehitystä.

Lähde: Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja 2006, helmikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Veli-Pekka Karvinen (09) 1734 2667, kansantalous.suhdanteet@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot


Päivitetty 20.4.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tuotannon suhdannekuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5404. helmikuu 2006. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 20.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktkk/2006/02/ktkk_2006_02_2006-04-20_tie_001.html