Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konjunkturindikator för produktionen 2019, november

Publicerad: 20.4.2006

Totalproduktionen ökade i februari

Enligt den säsongrensade serien i Statistikcentralens månadsgraf över totalproduktionen ökade volymen av totalproduktionen i februari med 0,5 procent jämfört med föregående månad.

Volymen av totalproduktionen 2000-2006, trend och säsongrensad serie

Serierna i månadsgrafen över totalproduktionen säsongrensas med Tramo/Seats-metoden. De säsong- och slumpvariationsutjämnade serierna (säsongrensad serie och trendserie) preciseras i och med nya observationer i säsongrensningsmetoderna.

Totalproduktionen var 2,4 procent större än i februari år 2005

I februari år 2006 ökade volymen av totalproduktionen med 2,4 procent jämfört med februari året innan. Av de sex huvudnäringarna i månadsgrafen sjönk bara primärproduktionen. I februari år 2006 fanns det lika många arbetsdagar som i februari föregående år.

De procentuella förändringarna i totalproduktionen från motsvarande månad året innan

Enligt de ursprungliga serierna ökade industriproduktionen med 3,7 procent från februari år 2005. Produktionsvolymerna för hela metallindustrin steg med 10 procent och dess undernäringsgren tillverkningen av elektronik- och elprodukter med 13 procent. Produktionen inom trä- och pappersindustrin sjönk med 4 procent, men energiförsörjningen gick upp med 7 procent. Produktionsvolymerna inom den övriga fabriksindustrin sjönk med 2 procent från föregående års nivå.

Handelns försäljningsvolymer ökade med 4 procent. Partihandeln ökade med 5 procent. Detaljhandeln och bilhandeln gick båda upp med 4 procent.

Volymen av primärproduktionen sjönk med 10 procent från februari år 2005. Produktionen inom de övriga tjänstenäringarna steg med 2 procent och byggverksamheten med 4 procent från februari år 2005. Samfärdseln låg på föregående års nivå.

Månadsgrafen över totalproduktionen bygger på tolv sammanvägda månadsserier över olika ekonomiska områden. Med månadsgrafen försöker man förutse utvecklingen av den kvartalsvisa bruttonationalprodukt som räknas senare på basis av mer detaljerade uppgifter.

Källa: Månadsgraf över totalproduktionen 2006, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Veli-Pekka Karvinen (09) 1734 2667, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 19.4.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konjunkturindikator för produktionen [e-publikation].
ISSN=1798-5420. februari 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktkk/2006/02/ktkk_2006_02_2006-04-20_tie_001_sv.html