Finlands officiella statistik

Konjunkturindikator för produktionen

Producent: Statistikcentralen
Uppgifter:

Senaste offentliggörande:
Produktionen inom samhällsekonomin ökade i november från året innan, en nedgång från föregående månad
15.1.2019
Den arbetsdagskorrigerade produktionen för november 2018 var 1,8 procent högre än året innan. Den säsongrensade produktionen var i november 0,3 procent lägre än föregående månad. Den arbetsdagskorrigerade produktionen för oktober 2018 ökade enligt de reviderade uppgifterna med 3,2 procent (tidigare 2,9 procent) från oktober året innan.

Nästa offentliggörande:
14.2.2019

Beskrivning: Med hjälp av konjunkturindikatorn för produktionen försöker man förutse utvecklingen inom samhälls-ekonomin på månadsnivå. Indikatorn innehåller volymtidsserier fr.o.m. januari 1996. Uppgifterna är i indexform och medeltalet för år 2010 är 100. I de kedjade volymtidsserierna är basåret alltid det föregående året. Uppgifterna har beräknats som ursprungliga och arbetsdagskorrigerade för hela samhälls-ekonomin samt för tre huvudnäringsgrenar. Dessutom beräknas en säsongrensad serie och en trendserie på hela samhällsekonomins nivå.
Läs hela beskrivningen >>>
Nyckelord: index, konjunkturväxlingar, produktion, samhällsekonomi, volymindex.
Statistik efter nyckelord >>>
Förändring:
13.11.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konjunkturindikator för produktionen [e-publikation].
ISSN=1798-5420. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 24.1.2019].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktkk/index_sv.html