Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Tuotannon suhdannekuvaaja 2019, marraskuu

Julkaistu: 20.7.2006

Kokonaistuotanto kasvoi toukokuussa

Kokonaistuotannon määrä kasvoi 0,3 prosenttia toukokuussa edelliskuukaudesta Tilastokeskuksen kokonaistuotannon kuukausikuvaajan kausitasoitetun sarjan mukaan.

Kokonaistuotannon määrä 2000 - 2006, trendi ja kausitasoitettu sarja

Kokonaistuotannon kk-kuvaajan sarjat kausitasoitetaan Tramo/Seats -menetelmällä. Kausi- ja satunnaisvaihteluista tasoitettujen sarjojen (kausitasoitettu ja trendisarja) viimeiset havainnot tarkentuvat uusien havaintojen myötä kausitasoitusmenetelmissä.

Kokonaistuotanto oli 6,7 prosenttia suurempi kuin vuoden 2005 toukokuussa

Kokonaistuotannon määrä kasvoi 6,7 prosenttia vuoden 2006 toukokuussa edellisvuoden toukokuuhun verrattuna. Kuukausikuvaajan kaikki kuusi päätoimialaa kasvoivat. Edellisen vuoden vastinkuukaudelle osunut paperiteollisuuden työkiista näkyy voimakkaana kasvuna toukokuun kokonaistuotantoluvuissa.

Kokonaistuotannon %-muutokset edellisvuoden vastaavasta kuukaudesta

Teollisuustuotanto kasvoi alkuperäisten sarjojen mukaan 15,8 prosenttia vuoden 2005 toukokuusta. Koko metalliteollisuuden tuotantomäärät kasvoivat 15 prosenttia ja sen alatoimiala elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistus 18 prosenttia. Puu- ja paperiteollisuuden tuotanto kasvoi 59 prosenttia ja energiahuolto 12 prosenttia. Muun tehdasteollisuuden tuotantomäärät kasvoivat 4 prosenttia vuoden 2005 toukokuusta.

Kaupan myyntimäärät lisääntyivät 7 prosenttia. Autokauppa kasvoi 11 prosenttia, tukkukauppa ja vähittäiskauppa kasvoivat 6 prosenttia molemmat.

Alkutuotanto kasvoi 8 prosenttia vuoden 2005 toukokuun tasolta. Muiden palvelutoimialojen tuotanto ja rakentaminen lisääntyivät 2 prosenttia. Liikenne kasvoi 10 prosenttia.

Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja perustuu kahteentoista kuukausisarjaan talouden eri aloilta. Sarjat lasketaan painottaen yhteen.

Lähde: Kokonaistuotannon kuukausikuvaaja 2006, toukokuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Erkki Lääkäri (09) 1734 3355, kansantalous.suhdanteet@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ari Tyrkkö

Taulukot

Tietokantataulukot


Päivitetty 20.7.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tuotannon suhdannekuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5404. toukokuu 2006. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/ktkk/2006/05/ktkk_2006_05_2006-07-20_tie_001.html