Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Konjunkturindikator för produktionen 2019, november

Publicerad: 20.7.2006

Totalproduktionen ökade i maj

Enligt den säsongrensade serien i Statistikcentralens månadsgraf över totalproduktionen ökade volymen av totalproduktionen i maj med 0,3 procent jämfört med föregående månad.

Volymen av totalproduktionen 2000-2006, trend och säsongrensad serie

Serierna i månadsgrafen över totalproduktionen säsongrensas med Tramo/Seats-metoden. De säsong- och slumpvariationsutjämnade serierna (säsongrensad serie och trendserie) preciseras i och med nya observationer i säsongrensningsmetoderna.

Totalproduktionen var 6,7 procent större än i maj år 2005

I maj år 2006 ökade volymen av totalproduktionen med 6,7 procent jämfört med maj året innan. Månadsgrafens alla sex huvudnäringar ökade. Arbetskonflikten inom pappersindustrin motsvarande månad året innan syns som en kraftig ökning i siffrorna för totalproduktionen i maj.

De procentuella förändringarna i totalproduktionen från motsvarande månad året innan

Enligt de ursprungliga serierna ökade industriproduktionen med 15,8 procent från maj år 2005. Produktionsvolymerna för hela metallindustrin steg med 15 procent och dess undernäringsgren tillverkningen av elektronik- och elprodukter med 18 procent. Produktionen inom trä- och pappersindustrin ökade med 59 procent och energiförsörjningen med 12 procent. Produktionsvolymerna inom den övriga fabriksindustrin ökade med 4 procent från maj år 2005.

Handelns försäljningsvolymer ökade med 7 procent. Bilhandeln steg med 11 procent, partihandeln och detaljhandeln med 6 procent bådadera.

Primärproduktionen ökade med 8 procent från maj år 2005. Produktionen inom de övriga tjänstenäringarna och byggverksamheten steg med 2 procent. Samfärdseln ökade med 10 procent.

Månadsgrafen över totalproduktionen bygger på tolv sammanvägda månadsserier över olika ekonomiska områden.

Källa: Månadsgraf över totalproduktionen 2006, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Erkki Lääkäri (09) 1734 3355, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Tabeller

Tabeller i databaser


Senast uppdaterad 20.7.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konjunkturindikator för produktionen [e-publikation].
ISSN=1798-5420. maj 2006. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.1.2020].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ktkk/2006/05/ktkk_2006_05_2006-07-20_tie_001_sv.html