Liitetaulukko 5. Tavaramäärä ja kuljetussuorite aluehallintovirastojen välillä vuonna 2011

Lähtöpaikka Määräpaikka Tavaramäärä, 1000 t Kuljetussuorite, milj. tkm
Etelä-Suomen AVI Etelä-Suomen AVI 111 004 5 290
Lounais-Suomen AVI 3 883 791
Itä-Suomen AVI 2 690 746
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI 6 189 1 418
Pohjois-Suomen AVI 1 103 625
Lapin AVI 98 70
Ahvenanmaan valtionvirasto - -
Yhteensä 124 967 8 940
Lounais-Suomen AVI Etelä-Suomen AVI 4 615 838
Lounais-Suomen AVI 35 936 1 210
Itä-Suomen AVI 394 185
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI 2 004 449
Pohjois-Suomen AVI 253 148
Lapin AVI 94 68
Ahvenanmaan valtionvirasto 27 1
Yhteensä 43 324 2 899
Itä-Suomen AVI Etelä-Suomen AVI 5 515 1 239
Lounais-Suomen AVI 465 237
Itä-Suomen AVI 31 275 1 615
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI 2 097 398
Pohjois-Suomen AVI 811 179
Lapin AVI 54 28
Ahvenanmaan valtionvirasto - -
Yhteensä 40 216 3 697
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI Etelä-Suomen AVI 4 615 1 164
Lounais-Suomen AVI 2 833 565
Itä-Suomen AVI 969 216
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI 51 899 2 746
Pohjois-Suomen AVI 939 218
Lapin AVI 197 84
Ahvenanmaan valtionvirasto - -
Yhteensä 61 452 4 993
Pohjois-Suomen AVI Etelä-Suomen AVI 1 155 647
Lounais-Suomen AVI 99 59
Itä-Suomen AVI 795 187
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI 1 355 348
Pohjois-Suomen AVI 24 787 1 083
Lapin AVI 1 440 297
Ahvenanmaan valtionvirasto - -
Yhteensä 29 630 2 621
Lapin AVI Etelä-Suomen AVI 102 63
Lounais-Suomen AVI 27 22
Itä-Suomen AVI 29 17
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI 31 12
Pohjois-Suomen AVI 278 92
Lapin AVI 12 831 394
Ahvenanmaan valtionvirasto - -
Yhteensä 13 299 601
Ahvenanmaan valtionvirasto Etelä-Suomen AVI - -
Lounais-Suomen AVI    
Itä-Suomen AVI - -
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI 33 19
Pohjois-Suomen AVI - -
Lapin AVI - -
Ahvenanmaan valtionvirasto - -
Yhteensä 33 19
Yhteensä Etelä-Suomen AVI 127 007 9 241
Lounais-Suomen AVI 43 243 2 885
Itä-Suomen AVI 36 151 2 967
Länsi- ja Sisä-Suomen AVI 63 608 5 390
Pohjois-Suomen AVI 28 171 2 345
Lapin AVI 14 715 941
Ahvenanmaan valtionvirasto 27 1
Yhteensä 312 921 23 770

Lähde: Tieliikenteen tavarankuljetukset 2011, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mikko Simonaho 09 1734 2789, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 6.6.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tieliikenteen tavarankuljetukset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-2995. 2011, Liitetaulukko 5. Tavaramäärä ja kuljetussuorite aluehallintovirastojen välillä vuonna 2011 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.9.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kttav/2011/kttav_2011_2012-06-06_tau_005_fi.html