Liitetaulukko 15. Vaarallisten aineiden kuljetukset kotimaan liikenteessä vuonna 2011

Vaaralliset aineet Tavaramäärä, 1000 t Kuljetussuorite, milj. tkm Liikennesuorite, 1000 km Keskimääräinen kuljetusmatka, km
1. Räjähteet 140 15 1 691 101
2. Puristetut, nesteytetyt ja paineenalaisina liuotetut kaasut 478 146 13 654 283
3. Palavat nesteet 7 309 915 43 439 103
4. Muut syttyvät aineet 24 2 507 51
5. Sytyttävästi vaikuttavat (hapettavat) aineet 124 38 1 102 294
6. Myrkylliset, tympäisevät ja infektoivat aineet 19 1 205 53
7. Radioaktiiviset aineet - - - -
8. Syövyttävät aineet 1 539 266 7 686 119
9. Muut vaaralliset aineet ja esineet 163 32 1 520 136
Yhteensä 9 796 1 414 69 804 120

Lähde: Tieliikenteen tavarankuljetukset 2011, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mikko Simonaho 09 1734 2789, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 6.6.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tieliikenteen tavarankuljetukset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-2995. 2011, Liitetaulukko 15. Vaarallisten aineiden kuljetukset kotimaan liikenteessä vuonna 2011 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 18.8.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kttav/2011/kttav_2011_2012-06-06_tau_015_fi.html