Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Tieliikenteen tavarankuljetukset 2019, 3. vuosineljännes

Julkaistu: 15.12.2016

Kuorma-autoilla kuljetettu tavaramäärä väheni vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä

Vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä kuorma-autoilla kuljetettiin tavaroita 68 miljoonaa tonnia, mikä oli 15 prosenttia vähemmän kuin edeltävän vuoden vastaavalla neljänneksellä. Maa-ainesten kuljetettu määrä väheni 26 prosenttia ja muiden kuin maa-ainesten kuljetettu määrä väheni 8 prosenttia verrattuna edeltävän vuoden vastaavaan neljännekseen. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen laatimasta Tieliikenteen tavarankuljetukset -tilastosta.

Kuorma-autojen tavarankuljetukset kotimaan liikenteessä neljännesvuosittain

Kuorma-autojen tavarankuljetukset kotimaan liikenteessä neljännesvuosittain

Vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä kuorma-autojen kuljetussuorite oli 6,5 miljardia tonnikilometriä, mikä oli 9 prosenttia enemmän kuin edeltävän vuoden vastaavalla neljänneksellä. Kuljetussuoritteista 94 prosenttia ajettiin ammattimaisessa liikenteessä ja 6 prosenttia yksityisessä liikenteessä.

Tieliikenteen tavarankuljetukset -tilaston tiedot kerätään neljännesvuosittain otostutkimuksella kuorma-autojen haltijoilta. Kuljetettu tavaramäärä on kuorma-autoihin lastatun tavaran paino tonneina. Tonnikilometri kuvaa kuljetustyön määrää ja se lasketaan tavaramäärän ja kuljetusmatkan tulona.


Lähde: Tieliikenteen tavarankuljetukset 3/2016, Tilastokeskus

Lisätietoja: Klaus Bossart 029 551 2602, liikenne.matkailu@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (206,0 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 15.12.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tieliikenteen tavarankuljetukset [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-2995. 3. vuosineljännes 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.2.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kttav/2016/03/kttav_2016_03_2016-12-15_tie_001_fi.html