Suomen virallinen tilasto

Kansainvälinen hintavertailu

Tuottaja: Tilastokeskus
Tiedot:

Tuorein julkistus:
Eurooppalaisten kuluttajien maksamissa hinnoissa suuria eroja vuonna 2017
20.6.2018
Yksityisen kulutuksen kokonaishintataso vaihteli suuresti Euroopan maiden välillä vuonna 2017. Islannin hintataso ylitti EU-keskiarvon 66 prosentilla. Euroopan maista halvimmissa, Makedoniassa ja Bulgariassa, hinnat olivat alle puolet EU-keskiarvosta. EU-jäsenmaista kalleinta oli Tanskassa ja edullisinta Bulgariassa. Euromaista kalleimmat olivat Luxemburg, Irlanti ja Suomi, Liettua vastaavasti edullisin. Tiedot perustuvat EU-tilastoviranomaisen, Eurostatin, koordinoimaan ECP (European Comparison Programme) - hintavertailuohjelmaan. Suomea koskevan hinta-aineiston tutkimukseen on koonnut Tilastokeskus.

Seuraava julkistus:
20.6.2019

Kuvaus: Kansainvälisen hintavertailun tarkoitus on tuottaa ostovoimapariteetit. Ostovoimapariteetti on valuuttakurssi, jolla laskettuna kahden maan hyödykekorin hinta on täysin sama yhteiseksi valuutaksi muutettuna. Ostovoimapariteetin avulla mitataan kansantalouden rahan arvoa sen perusteella, miten paljon sen valuutalla voi ostaa tavaroita ja palveluja. Tällä tavoin saadaan tarkempi käsitys kansantalouden tuotoksesta asukasta kohti kuin vain muuttamalla bruttokansantuotteen tai bruttokansantulon arvo (yleensä) euroiksi tai Yhdysvaltojen dollareiksi.
Lue koko kuvaus >>>
Asiasanat: hinnat, hintatasoindeksi, hintavertailu, indeksit, kansainvälinen vertailu, kuluttajahinnat, ostovoimapariteetti.
Tilastot asiasanoittain >>>

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Kansainvälinen hintavertailu [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-8379. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.6.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/kvhv/index.html